Партнерські умови

Ця угода (Угода) містить повні положення та умови між

Payday Ventures Limited, 86-90 Paul Street, Лондон, EC2A 4NE

і ти (ти і твій),

щодо: (i) вашої заявки на участь як філії в програмі партнерської мережі Компанії (Мережа); і (ii) вашу участь у Мережі та надання маркетингових послуг щодо Пропозицій. Компанія керує Мережею, що дозволяє Рекламодавцям рекламувати свої Пропозиції через Мережу Видавцям, які рекламують такі пропозиції потенційним Кінцевим користувачам. Компанія отримує комісійну плату за кожну дію, здійснену Кінцевим користувачем, якого Видавець направляє до Рекламодавця відповідно до Умов цієї Угоди. Рекламуючи поле «Я прочитав і погоджуюся з положеннями та умовами» (або подібне формулювання), ви приймаєте положення та умови цієї угоди.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТА ТЛУМАЧЕННЯ

1.1. У цій Угоді (за винятком випадків, коли контекст вимагає інше) слова та вирази, написані великими літерами, мають значення, наведені нижче:

дію означає встановлення, кліки, продажі, покази, завантаження, реєстрації, підписки тощо, як визначено у відповідній Пропозиції Рекламодавця, за умови, що Дія була виконана фактичним Кінцевим користувачем (який не створений комп’ютером) у звичайному режимі. використання будь-якого пристрою.

Рекламодавець означає фізичну або юридичну особу, яка рекламує свої Пропозиції через Мережу та отримує комісію за дію Кінцевого користувача;

чинні закони означає всі застосовні закони, директиви, нормативні акти, правила, обов’язкові кодекси практики та/або поведінки, судові рішення, судові накази, розпорядження та декрети, прийняті законом або будь-яким компетентним державним чи регулятивним органом чи установою;

додаток має значення, наведене в пункті 2.1;

Commission має значення, наведене в пункті 5.1;

Конфіденційна інформація означає всю інформацію в будь-якій формі (включаючи, без обмеження, письмову, усну, візуальну та електронну), яка була або може бути розкрита Компанією до та/або після дати цієї Угоди;

Закони про захист даних означає будь-які та/або всі застосовні національні та іноземні закони, правила, директиви та нормативні акти на будь-якому місцевому, провінційному, державному чи відкладеному чи національному рівнях, що стосуються конфіденційності даних, безпеки даних та/або захисту персональних даних, включаючи Дані Директива про захист 95/46/EC і Директива про конфіденційність та електронні комунікації 2002/58/EC (і відповідні місцеві імплементаційні закони) щодо обробки персональних даних і захисту конфіденційності в секторі електронних комунікацій (Директива про конфіденційність та електронні комунікації) , включаючи будь-які поправки або заміни до них, включаючи Регламент (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб щодо обробки персональних даних і про вільне переміщення такі дані (GDPR);

Кінцевий користувач означає будь-якого кінцевого користувача, який не є клієнтом Рекламодавця та який виконує Дію відповідно до умов пункту 4.1;

Шахрайські дії означає будь-яку вашу дію з метою створення Дії за допомогою роботів, фреймів, iframe, сценаріїв або будь-яких інших засобів з метою створення нелегітимної Комісії;

Група компаній означає будь-яку юридичну особу, яка прямо чи опосередковано контролює, контролює чи перебуває під спільним контролем Компанії. Для цілей цього визначення контроль (включаючи, у відповідних значеннях, терміни контролюючий, контрольований та під спільним контролем) означає повноваження керувати справами суб’єкта господарювання, про який йдеться, чи то через володіння голосуючими цінними паперами, чи договору або іншим чином;

Право інтелектуальної власності означає всі нематеріальні юридичні права, права власності та інтереси, підтверджені або втілені в, пов’язані чи пов’язані з наступним: (i) усіма винаходами (незалежно від того, підлягають патентуванню чи не підлягають патентуванню, чи не зведені до практики), усі їх удосконалення, патенти та заявки на патенти , а також будь-яке відокремлення, продовження, часткове продовження, розширення, перевидання, поновлення або повторна експертиза виданого патенту (включаючи будь-які іноземні аналоги), (ii) будь-який авторський твір, твори, що захищаються авторським правом (включаючи моральні права); (iii) комп’ютерне програмне забезпечення, включно з будь-якими програмними реалізаціями алгоритмів, моделей, методологій, ілюстрацій і дизайнів, будь то у вихідному або об’єктному коді, (iv) бази даних і компіляції, включаючи будь-які дані та колекції даних, будь то машинні читабельними чи іншими, (v) дизайни та будь-які їх застосування та реєстрації, (vi) усі комерційні таємниці, конфіденційна інформація та бізнес-інформація, (vii) торгові марки, знаки обслуговування, комерційні назви, знаки сертифікації, колективні знаки, логотипи, назви брендів, назви компаній, доменні імена, корпоративні назви, торгові стилі та комерційний одяг, одяг та інші позначення джерела або походження, а також усі їх заявки та реєстрації, (viii) уся документація, включаючи посібники користувача та навчальні матеріали, що стосуються будь-якого з вищезазначене та описи, блок-схеми та інший робочий продукт, який використовується для проектування, планування, організації та розробки будь-якого з вищезазначеного, та (ix) усіх інших прав власності, промислових прав та будь-яких інших подібних прав;

Ліцензовані матеріали має значення, наведене в пункті 6.1;

видавець означає фізичну або юридичну особу, яка рекламує Пропозиції в Мережі видавців;
Веб-сайт видавця/(S) означає будь-який веб-сайт (включно з будь-якими версіями такого веб-сайту для певних пристроїв) або програму, якою володієте та/або керуєте ви або від вашого імені та яку ви вказуєте нам, а також будь-які інші маркетингові методи, включаючи, без обмежень, електронні листи та SMS, які Компанія схвалює для використання в Мережі;

Пропозиції має значення, наведене в пункті 3.1;

Регулятор означає будь-які урядові, регулятивні та адміністративні органи, агентства, комісії, ради, органи та посадові особи або інший регуляторний орган чи агентство, які час від часу мають юрисдикцію (або відповідають за чи беруть участь у регулюванні) Компанії або Компаній групи.

3. ЗАЯВКА ВИДАВЦЯ ТА РЕЄСТРАЦІЯ

2.1. Щоб стати Видавцем у Мережі, вам потрібно буде заповнити та подати заявку (яку можна отримати тут: https://www.leadstackmedia.com/signup/) (Заявка). Компанія може вимагати від вас додаткову інформацію, щоб оцінити вашу заявку. Компанія може на власний розсуд відмовити вашій заявці в приєднанні до Мережі в будь-який час і з будь-якої причини.

2.2. Без обмеження загальності вищевикладеного, Компанія може відхилити або припинити вашу заявку, якщо Компанія вважає:

Веб-сайти видавців включають будь-який вміст: (a) який Компанія вважає або містить незаконний, шкідливий, погрозливий, наклепницький, непристойний, образливий або неприйнятний за расовою, етнічною чи іншою ознакою, що може означати лише як приклад що він містить: (i) відверто сексуальний, порнографічний або непристойний вміст (у вигляді тексту чи графіки); (ii) мова або образи, які є образливими, непристойними, ненависними, погрозливими, шкідливими, наклепницькими, образливими або дискримінаційними (за ознаками раси, етнічного походження, віросповідання, релігії, статі, сексуальної орієнтації, фізичної вади чи іншого); (iii) графічні зображення насильства; (vi) політично чутливі або суперечливі питання; або (v) будь-яка протиправна поведінка, (b) яка призначена для звернення до осіб віком до 18 років або молодше мінімального встановленого законодавством віку у відповідній юрисдикції, (c) яка є зловмисним, шкідливим або нав’язливим програмним забезпеченням, включаючи будь-яке шпигунське програмне забезпечення , рекламне програмне забезпечення, трояни, віруси, хробаки, шпигунські боти, реєстратори ключів або будь-яка інша форма зловмисного програмного забезпечення, або (d) яке порушує будь-яку конфіденційність третіх сторін або права інтелектуальної власності, (e) яке використовує відомих осіб та/або ключову думку ім’я, найменування, зображення чи голос лідерів та/або будь-яких знаменитостей, які будь-яким чином порушують їх конфіденційність та/або порушують будь-які чинні закони, серед іншого, на попередніх цільових сторінках або сайтах; або ви можете порушити будь-які чинні закони.

2.3. Компанія залишає за собою право переглянути вашу заявку та вимагати від вас будь-яку відповідну документацію для оцінки заявки з будь-якої причини, включаючи (але не обмежуючись цим) перевірку вашої особи, особистої історії, реєстраційних даних (таких як назва та адреса компанії), вашої фінансові операції та фінансовий стан.2.4. Якщо Компанія на власний розсуд визначить, що ви порушуєте пункт 2.2 у будь-який спосіб і в будь-який час протягом терміну дії цієї Угоди, вона може: (i) негайно припинити дію цієї Угоди; та (ii) утримувати будь-яку комісію, яка іншим чином сплачується вам за цією Угодою, і більше не буде зобов’язана сплачувати вам таку комісію. 2.5. Якщо вас прийнято до Мережі, ви погоджуєтеся надавати Компанії маркетингові послуги щодо Пропозицій. Ви повинні завжди надавати такі послуги відповідно до умов цієї Угоди.

3. НАЛАШТУВАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ

3.1. Після вашого прийняття в Мережу Компанія надасть вам доступ до рекламних банерів, кнопкових посилань, текстових посилань та іншого вмісту, визначеного Рекламодавцем, який буде пов’язано з Рекламодавцем у системі Компанії, і все це має бути пов’язане та посилається конкретно Рекламодавцю (надалі разом іменовані як Пропозиції). Ви можете відображати такі пропозиції на своєму веб-сайті видавця за умови, що ви: (i) робите це лише відповідно до умов цієї Угоди; і (ii) володіти законним правом використовувати веб-сайти видавців стосовно Мережі.

3.2. Ви не можете рекламувати Пропозиції будь-яким способом, який не є правдивим, вводить в оману або не відповідає чинному законодавству.

3.3. Ви не можете змінювати Пропозицію, якщо ви не отримали на це попередню письмову згоду від Рекламодавця. Якщо Компанія визначить, що використання Вами будь-яких Пропозицій не відповідає умовам цієї Угоди, вона може вжити заходів, щоб зробити такі Пропозиції недійсними.

3.4. Якщо Компанія вимагає будь-яких змін у використанні та позиціонуванні Пропозицій та/або Ліцензійних матеріалів або припинення використання Пропозицій та/або Ліцензійних матеріалів, ви повинні негайно виконати цей запит.

3.5. Ви зобов’язуєтеся негайно виконувати всі інструкції Компанії, які час від часу можуть надходити вам щодо використання та розміщення Пропозицій, Ліцензійних матеріалів і ваших маркетингових заходів загалом.

3.6. Якщо ви будь-яким чином і в будь-який час порушите будь-яке з положень цього пункту 3, Компанія може: (i) негайно припинити дію цієї Угоди; та (ii) утримуватиме будь-яку Комісію, яка іншим чином сплачується вам згідно з цією Угодою, і більше не буде зобов’язана виплачувати вам таку комісію.

4. КІНЦЕВІ КОРИСТУВАЧІ ТА ДІЇ

4.1. потенційний Кінцевий користувач стає Кінцевим користувачем після виконання Дії та: (i) негайно перевіреного та схваленого Рекламодавцем; і (ii) відповідає будь-яким іншим кваліфікаційним критеріям, які Рекламодавець може час від часу застосовувати для кожної території на власний розсуд.

4.2. Ні ви, ні будь-хто з ваших родичів (або якщо особа, яка укладає цю Угоду, є юридичною особою, ні директори, посадові особи, ні працівники такої компанії або родичі таких осіб) не маєте права зареєструватися/підписати/внести депозит у Мережу та Пропозиції. Якщо ви або будь-хто з ваших родичів спробуєте це зробити, Компанія може розірвати цю Угоду та залишити всі комісії, які іншим чином виплачуються вам. Для цілей цього пункту термін «родич» означає будь-яке з наступного: чоловік/дружина, партнер, батько, дитина або рідний брат.

4.3. Ви визнаєте та приймаєте, що розрахунок Компанією кількості Дій є єдиним і авторитетним вимірюванням і не підлягає перегляду чи оскарженню. Компанія повідомить вас про кількість Кінцевого користувача та суму комісії через систему керування бек-офісами Компанії. Вам буде надано доступ до такої системи управління після схвалення вашої Заявки.

4.4. Щоб забезпечити точне відстеження, звітування та нарахування комісії, ви несете відповідальність за те, щоб Пропозиції, які рекламуються на ваших веб-сайтах видавців, і вони були належним чином відформатовані протягом терміну дії цієї Угоди.

5. КОМІСІЯ

5.1. Ставка комісії, що виплачується вам згідно з цією Угодою, базується на Пропозиціях, які ви рекламуєте, і надається вам за посиланням «Мій обліковий запис», до якого ви можете отримати доступ через систему керування бек-офісами Компанії («Комісія»). Комісія може бути змінена відповідно до умов цієї Угоди. Продовження вашої реклами Пропозицій і Ліцензійних матеріалів означатиме вашу згоду з Комісією та будь-які зміни, внесені Компанією.

5.2. Ви визнаєте та погоджуєтеся з тим, що інша схема оплати може застосовуватися до інших Видавців, які вже отримують плату від Компанії відповідно до альтернативної схеми оплати або в інших конкретних випадках, які час від часу визначаються на власний розсуд Компанії.

5.3. Враховуючи надання вами маркетингових послуг відповідно до умов цієї Угоди, Компанія виплачуватиме вам комісію щомісяця протягом приблизно 10 днів після закінчення кожного календарного місяця, якщо інше не домовлено сторонами в угоді. електронною поштою. Виплати комісії здійснюються безпосередньо вам відповідно до обраного вами способу оплати та на рахунок, указаний вами в процесі подання заявки (Визначений рахунок). Ви несете відповідальність за те, щоб надані вами дані були точними та повними, і Компанія не матиме жодних зобов’язань щодо перевірки точності та повноти таких даних. У випадку, якщо ви надаєте Компанії неправильну чи неповну інформацію або не оновлюєте свої дані, і в результаті ваша Комісія виплачується на неправильно призначений рахунок, Компанія припиняє нести перед вами відповідальність за будь-яку таку Комісію. Без відступу від вищезазначеного, якщо Компанія не може передати вам комісію, вона залишає за собою право вирахувати з комісії розумну суму для відображення необхідного розслідування та додаткової роботи, включаючи, але не обмежуючись, адміністративний тягар, створений вами надав неправильну або неповну інформацію. Якщо Компанія не зможе перерахувати вам будь-яку комісію внаслідок будь-яких неповних або неправильних даних вашого спеціального облікового запису або з будь-якої іншої причини, що не залежить від Компанії, Компанія залишає за собою право утримати будь-яку таку комісію та буде більше не зобов'язані сплачувати таку комісію.

5.4. Компанія залишає за собою право вимагати, щоб ви надали Компанії письмову документацію, що підтверджує всіх ваших бенефіціарів і ваш Спеціальний обліковий запис у будь-який час, зокрема під час реєстрації та коли ви вносите будь-які зміни у свій Спеціальний обліковий запис. Компанія не зобов’язана здійснювати будь-які платежі, доки перевірка не буде завершена до її задоволення. Якщо Компанія на власний розсуд вважає, що ви не надали їй таку перевірку, Компанія зберігає за собою право негайно розірвати цю Угоду, і ви не матимете права отримувати будь-яку комісію, яка була нарахована на вашу користь до того моменту або після цього.

5.5. Компанія залишає за собою право вжити заходів проти вас, якщо ви або будь-які Пропозиції, які ви використовуєте, демонструють моделі маніпулювання та/або зловживання Мережею будь-яким способом. Якщо Компанія визначить, що має місце така поведінка, вона може утримати та залишити будь-які комісійні платежі, які інакше мали б бути виплачені вам за цією Угодою, і припинити дію цієї Угоди з негайним набранням чинності.

5.6. Цим Компанія залишає за собою право змінити схему комісії, за якою ви отримуєте, отримували або отримуватимете виплату.

5.7. Компанія має право на залік із суми Комісії, яка має бути виплачена вам, будь-яких пов’язаних витрат, пов’язаних із передачею такої Комісії.

5.8. Якщо Комісія, яка має бути виплачена вам протягом будь-якого календарного місяця, становить менше 500 доларів США (мінімальна сума), Компанія не зобов’язана здійснювати вам платіж і може відкласти виплату цієї суми та поєднати її з оплатою для наступного місяць(ів) до моменту, коли загальна комісія дорівнюватиме або перевищуватиме мінімальну суму.

5.9. У будь-який час Компанія зберігає за собою право переглядати вашу діяльність за цією Угодою на наявність можливих шахрайських дій, незалежно від того, чи є така шахрайська дія з вашого боку чи з боку Кінцевого користувача. Термін розгляду не перевищуватиме 90 днів. Протягом цього періоду перевірки Компанія має право утримувати будь-яку комісію, яка іншим чином виплачується вам. Будь-який випадок шахрайства з вашого боку (або з боку Кінцевого користувача) є порушенням цієї Угоди, і Компанія зберігає за собою право негайно розірвати цю Угоду та залишити всю комісію, яка в іншому випадку буде сплачена вам, і більше не буде зобов’язана сплачувати таку комісію вам. Компанія також зберігає за собою право зараховувати будь-які суми, які ви вже отримали, які, як можна довести, спричинені шахрайськими діями, з майбутніх комісійних, що виплачуватимуться вам.

5.10. Ваш обліковий запис призначений виключно для вашої вигоди. Ви не повинні дозволяти будь-якій третій стороні використовувати ваш обліковий запис, пароль або ідентифікаційні дані для доступу або використання Мережі, і ви несете повну відповідальність за будь-які дії, здійснені у вашому обліковому записі третьою стороною. Ви не повідомлятимете ім’я користувача чи пароль свого облікового запису жодній особі та вживатимете всіх заходів, щоб гарантувати, що ці деталі не будуть розкриті нікому. Ви повинні негайно повідомити Компанію, якщо ви підозрюєте, що ваш обліковий запис зловживає третя сторона та/або будь-яка третя сторона має доступ до імені користувача чи пароля вашого облікового запису. Щоб уникнути сумнівів, Компанія не несе відповідальності за будь-які дії, здійснені з вашим обліковим записом третьою стороною, або за будь-які збитки, які можуть виникнути внаслідок цього.

5.11. Компанія залишає за собою право на власний розсуд негайно припинити будь-які або всі маркетингові дії в певних юрисдикціях, і ви повинні негайно припинити маркетинг для осіб у таких юрисдикціях. Компанія не несе відповідальності за виплату будь-якої комісії, яка в іншому випадку була б вам виплачена за цією Угодою щодо таких юрисдикцій.

5.12. Не відступаючи від пункту 5.11, Компанія залишає за собою право на власний розсуд негайно припинити виплату вам Комісії за Дії кінцевих користувачів, здійснені вами в певній юрисдикції, і ви повинні негайно припинити маркетинг особам у такій юрисдикції.

6. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

6.1. Вам надається невиключна ліцензія, яка не підлягає передачі, на розміщення Пропозицій на Веб-сайтах Видавців протягом терміну дії Угоди та виключно у зв’язку з Пропозиціями на використання певного вмісту та матеріалів, які містяться в Пропозиціях (разом разом , Ліцензовані матеріали), виключно з метою створення потенційних Кінцевих користувачів.

6.2. Вам заборонено будь-яким чином змінювати, модифікувати або змінювати Ліцензійні матеріали.

6.3. Ви не маєте права використовувати будь-які Ліцензовані матеріали з будь-якою метою, окрім створення потенціалу Кінцевих користувачів.

6.4. Компанія або Рекламодавець залишають за собою всі права інтелектуальної власності на Ліцензійні матеріали. Компанія або Рекламодавець можуть у будь-який час відкликати вашу ліцензію на використання Ліцензійних матеріалів, надіславши вам письмове повідомлення, після чого ви повинні негайно знищити або доставити Компанії або Рекламодавцю всі такі матеріали, якими ви володієте. Ви визнаєте, що, за винятком ліцензії, яка може бути надана вам у зв’язку з цією Угодою, ви не придбали і не отримаєте жодних прав, інтересів або власності на Ліцензійні матеріали на підставі цієї Угоди або вашої діяльності за нею. Вищезазначена ліцензія припиняє свою дію після припинення дії цієї Угоди.

7. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ЩОДО ВАШИХ ВЕБ-САЙТІВ ВИДАВЦІВ ТА МАРКЕТИНГОВИХ МАТЕРІАЛІВ

7.1. Ви несете одноосібну відповідальність за технічну роботу вашого веб-сайту(ів) видавця, а також за точність і відповідність матеріалів, розміщених на вашому веб-сайті(ах) видавця.

7.2. Окрім використання Пропозицій, ви погоджуєтесь, що жоден із ваших веб-сайтів видавців не міститиме жодного вмісту веб-сайтів будь-якої з Компаній Групи чи будь-яких матеріалів, які є власністю Компанії чи Компаній її Групи, за винятком Компанії. попередній письмовий дозвіл. Зокрема, вам не дозволяється реєструвати доменне ім’я, яке містить, об’єднує або складається з торгових марок Компаній, Компаній Групи чи їхніх афілійованих осіб, або будь-яке доменне ім’я, яке до ступеня змішання або істотно схоже на такі торговельні марки.

7.3. Ви не будете використовувати будь-які небажані або спам-повідомлення для просування Пропозицій, Ліцензійних матеріалів або будь-яких веб-сайтів, що належать або керуються будь-якою з Компаній Групи.

7.4. Якщо Компанія отримує скаргу про те, що ви застосовуєте будь-які дії, які порушують чинне законодавство, включаючи, але не обмежуючись, надсилання спаму чи небажаних повідомлень (заборонені дії), цим ви погоджуєтеся, що вона може надати стороні, яка робить скарга будь-яка інформація, необхідна стороні, яка скаржиться, щоб зв’язатися з вами безпосередньо, щоб ви могли вирішити скаргу. Деталі, які Компанія може надати стороні, яка подає скаргу, можуть включати ваше ім’я, електронну адресу, поштову адресу та номер телефону. Цим ви гарантуєте та зобов’язуєтеся негайно припинити участь у заборонених практиках і докладете всіх зусиль для вирішення скарги. Крім того, Компанія зберігає за собою всі свої права в цьому питанні, включаючи, без обмежень, право негайно припинити цю Угоду та вашу участь у Мережі, а також зарахувати або стягнути з вас усі претензії, збитки, витрати, витрати або понесені штрафи або понесених Компанією або будь-якими компаніями Групи у зв’язку з цією справою. Ніщо з зазначеного або пропущеного в цьому документі жодним чином не порушує таких прав.

7.5. Ви зобов’язуєтеся негайно виконувати всі інструкції та вказівки, надані Компанією або Рекламодавцем щодо вашої діяльності з маркетингу та просування Пропозицій, включаючи, без обмежень, будь-які інструкції, отримані від Компанії або Рекламодавця, які вимагають від вас опублікувати на веб-сайтах Видавців. інформація про нові функції та акції в Пропозиціях. Якщо ви порушуєте вищезазначене, Компанія може негайно розірвати цю Угоду та вашу участь у Мережі та/або утримати будь-яку комісію, яка іншим чином вам заборгована, і більше не несе відповідальності за виплату такої комісії.

7.6. Ви повинні надавати таку інформацію Компанії (і співпрацювати з усіма запитами та розслідуваннями), яку Компанія може обґрунтовано вимагати для того, щоб час від часу виконувати будь-які зобов’язання щодо звітування інформації, розкриття інформації та інших пов’язаних зобов’язань перед будь-яким регуляторним органом, а також співпрацювати працювати з усіма такими регуляторами безпосередньо або через Компанію, як того вимагає Компанія.

7.7. Ви не порушуватимете умови використання та будь-яку відповідну політику будь-яких пошукових систем.

7.8. У разі порушення вами будь-якого із пунктів 7.1–7.8 (включно), будь-яким способом і в будь-який час Компанія може: (i) негайно припинити дію цієї Угоди; та (ii) утримуватиме будь-яку Комісію, яка іншим чином сплачується вам згідно з цією Угодою, і більше не буде зобов’язана виплачувати вам таку комісію.

8. ТЕРМІН

8.1. Термін дії цієї Угоди починається з моменту прийняття вами положень і умов цієї Угоди, як викладено вище, і діятиме до моменту припинення будь-якою зі сторін відповідно до її умов.

8.2. У будь-який час будь-яка сторона може негайно розірвати цю Угоду, з причиною або без неї, надіславши іншій стороні письмове повідомлення про розірвання (електронною поштою).

8.3. У випадку, якщо ви не входите у свій обліковий запис протягом 60 днів поспіль, ми можемо розірвати цю Угоду без повідомлення.

8.4. Після припинення дії цієї Угоди Компанія може утримати остаточну виплату будь-якої комісії, яка іншим чином виплачується вам, протягом прийнятного часу, щоб забезпечити сплату правильної суми комісії.

8.5. Після припинення дії цієї Угоди з будь-якої причини ви повинні негайно припинити використання та видалити зі свого веб-сайту (-ів) усі пропозиції та ліцензійні матеріали та будь-які інші назви, знаки, символи, авторські права, логотипи, дизайни чи інші права власності або власність, якою володіє, розробляє, ліцензує чи створює Компанія та/або надає Компанією або від її імені вам відповідно до цієї Угоди чи у зв’язку з Мережею. Після припинення дії цієї Угоди та виплати Компанією вам усіх комісійних, які належать на момент розірвання, Компанія не зобов’язана здійснювати вам будь-які подальші виплати.

8.6. Положення пунктів 6, 8, 10, 12, 14, 15, а також будь-які інші положення цієї Угоди, які передбачають виконання або дотримання після припинення або закінчення терміну дії цієї Угоди, залишаються в силі після закінчення терміну дії або припинення цієї Угоди та продовжують діяти в повному обсязі. чинності протягом періоду, зазначеного в ньому, або, якщо період не встановлено в ньому, на невизначений термін.

9. МОДИФІКАЦІЯ

9.1. Компанія може змінювати будь-які положення та умови цієї Угоди в будь-який час на власний розсуд. Ви погоджуєтесь, що публікація повідомлення про зміну умов або нової угоди на веб-сайті Компанії вважається достатнім повідомленням, і такі зміни набувають чинності з дати публікації.

9.2. Якщо будь-яка зміна є для вас неприйнятною, єдиним виходом є розірвання цієї Угоди, і ваша подальша участь у Мережі після публікації повідомлення про зміну або нової угоди на веб-сайті Компанії означатиме обов’язкове прийняття вами змін. Зважаючи на вищезазначене, вам слід часто відвідувати веб-сайт Компанії та переглядати умови цієї Угоди.

10. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

10.1. Ніщо в цьому пункті не виключає та не обмежує відповідальність будь-якої сторони за смерть або тілесні ушкодження внаслідок грубої недбалості такої сторони або за шахрайство, шахрайське викривлення чи шахрайське введення в оману.

10.2. Компанія не несе відповідальності (за контрактом, деліктом (включаючи недбалість) або за порушення законних обов’язків чи будь-яким іншим чином) за будь-які: фактичні чи очікувані непрямі, особливі чи непрямі збитки чи збитки;
втрата можливостей або втрата очікуваних заощаджень;
втрата контрактів, бізнесу, прибутків або доходів;
втрата доброї волі або репутації; або
втрата даних.

10.3. Сукупна відповідальність Компанії щодо будь-яких збитків або збитків, понесених вами та що випливають із цієї Угоди або у зв’язку з нею, будь то через контракт, правопорушення (включаючи недбалість), порушення законних обов’язків чи будь-яким іншим чином, не повинна перевищувати загальна комісія, сплачена або підлягає сплаті вам за цією Угодою протягом шести (6) місяців, що передували обставинам, що стали підставою для позову.

10.4. Ви визнаєте та погоджуєтесь, що обмеження, які містяться в цьому пункті 10, є розумними за даних обставин, і що ви отримали незалежну юридичну консультацію щодо них.

11. ВІДНОСИНИ СТОРІН

Ви та Компанія є незалежними підрядниками, і ніщо в цій Угоді не створює партнерства, спільного підприємства, агентства, франшизи, торгового представника чи трудових відносин між сторонами.

12. ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

КОМПАНІЯ НЕ НАДАЄ ЖОДНИХ ПРЯМИХ АБО НЕПРЯМИХ ГАРАНТІЙ АБО ЗАЯВ ЩОДО МЕРЕЖІ (ЗОКРУЧАЄТЬСЯ, НЕ ОБМЕЖУЮЧИСЬ ГАРАНТІЇ ВІДПОВІДНОСТІ, КОМЕРЦІЙНОЇ ПРИДАТНОСТІ, ВІДСУТНОСТІ ПОРУШЕННЯ ПРАВ АБО БУДЬ-ЯКІ НЕПРЯМІ ГАРАНТІЇ, ЩО ВИНАШУЮТЬ РЕЗУЛЬТАТИ ПРОДУКТИВНОСТІ, УГОДУ , АБО ТОРГОВИЙ ЗВИЧАЙ). КРІМ ТОГО, КОМПАНІЯ НЕ РОБИТЬ ЗАЯВ, ЩО РОБОТА ПРОПОЗИЦІЙ АБО МЕРЕЖІ БУДЕ БЕЗПЕРЕБІЙ ЧИ БЕЗ ПОМИЛОК, І НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НАСЛІДКИ БУДЬ-ЯКИХ ПЕРЕРВ ЧИ ПОМИЛОК.

13. ПРЕДСТАВНИЦТВА ТА ГАРАНТІЇ

Цим ви заявляєте та гарантуєте Компанії, що:

ви прийняли положення та умови цієї Угоди, яка створює для вас юридичні, дійсні та обов’язкові зобов’язання, які підлягають виконанню проти вас відповідно до їх умов;
вся інформація, надана вами у вашій заявці, є правдивою та точною;
укладення вами та виконання ваших зобов’язань за цією угодою не суперечитиме та не порушуватиме положень будь-якої угоди, стороною якої ви є, чи порушуватиме Застосовне законодавство;
ви маєте та матимете протягом терміну дії цієї Угоди всі схвалення, дозволи та ліцензії (що включає, але не обмежується будь-якими схваленнями, дозволами та ліцензіями, необхідними від будь-якого відповідного регулятора), необхідні для укладення цієї Угоди, участі в Мережі або отримувати оплату за цим Договором;
якщо ви є фізичною, а не юридичною особою, то вам виповнилося 18 років; і
ви оцінили закони, що стосуються вашої діяльності та зобов’язань за цим Договором, і ви самостійно дійшли висновку, що можете укласти цю Угоду та виконувати свої зобов’язання за цим Договором, не порушуючи жодних Застосовних законів. Ви повинні дотримуватися відповідних законів про захист даних, і в тій мірі, в якій ви збираєте та/або надаєте будь-які персональні дані (як цей термін визначено в законах про захист даних) з Компанією, цим ви погоджуєтеся з Умовами обробки даних, які додаються як Додаток A та включений тут шляхом посилання.

14. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

14.1. Компанія може розкривати вам Конфіденційну інформацію внаслідок вашої участі як Видавця в Мережі.

14.2. Ви не маєте права розголошувати будь-яку Конфіденційну інформацію іншим особам. Незважаючи на вищевикладене, ви можете розкривати Конфіденційну інформацію в обсязі: (i) якого вимагає закон; або (ii) інформація стала загальнодоступною не з вашої вини.

14.3. Ви не маєте права робити публічні оголошення щодо будь-якого аспекту цієї Угоди або ваших відносин з Компанією без попереднього письмового дозволу Компанії.

15 ЗНИЖЕННЯ

15.1. Цим ви погоджуєтеся відшкодувати, захищати та звільнити Компанію, її акціонерів, посадових осіб, директорів, співробітників, агентів, Компанії Групи, правонаступників і правонаступників (Відшкодовані сторони) від і проти будь-яких претензій і всіх прямих, непрямих або побічних зобов’язання (включаючи втрату прибутку, втрату бізнесу, виснаження гудвілу та подібні збитки), витрати, судові процеси, збитки та витрати (включаючи юридичні та інші професійні гонорари та витрати), присуджені будь-якій зі Сторін, які отримали відшкодування, або понесені чи сплачені нею. , в результаті або у зв'язку з порушенням вами своїх зобов'язань, гарантій і заяв, що містяться в цій Угоді.

15.2. Положення цього пункту 15 залишаються в силі після розірвання цієї Угоди незалежно від обставин.

16. ЦІЛА УГОДА

16.1. Положення цієї Угоди та вашої Заявки становлять повну угоду між сторонами щодо предмета цієї Угоди, і жодних заяв чи спонукань щодо такого предмета з боку будь-якої сторони, які не містяться в цій Угоді, або Заявка є дійсною або обов’язковою для сторін.

16.2. Положення цього пункту 15 залишаються в силі після розірвання цієї Угоди незалежно від обставин.

17. НЕЗАЛЕЖНЕ РОЗСЛІДУВАННЯ

Ви підтверджуєте, що прочитали цю Угоду, мали можливість проконсультуватися зі своїми юридичними консультантами, якщо того бажали, і погоджуєтеся з усіма її положеннями та умовами. Ви самостійно оцінили доцільність участі в Мережі та не покладаєтеся на жодні заяви, гарантії чи заяви, окрім тих, що викладені в цій Угоді.

18 МІЖНАРОДНА

18.1. ця Угода та будь-які пов’язані з нею питання регулюються та тлумачаться відповідно до законодавства Англії. Суди Англії матимуть виключну юрисдикцію щодо будь-яких суперечок, що виникають у зв’язку з цією Угодою та операціями, передбаченими нею.

18.2. Не порушуючи прав Компанії за цією Угодою та/або законом, Компанія може зарахувати будь-яку суму, яку ви повинні їй згідно з цією Угодою та/або законом, з будь-якої суми, яку ви маєте право отримати від Компанії. , з будь-якого джерела.

18.3. Ви не можете переуступати цю Угоду в силу закону чи іншим чином без прямої попередньої письмової згоди Компанії. З урахуванням цього обмеження ця Угода буде обов’язковою для сторін та їх відповідних правонаступників і правонаступників, діятиме на користь і матиме примусову силу. Ви не маєте права укладати субпідряд або укладати будь-яку угоду, за якою інша особа має виконувати будь-які або всі ваші зобов’язання за цією Угодою.

18.4. Неспроможність Компанії забезпечити дотримання вами будь-якого положення цієї Угоди не буде означати відмову від її права згодом забезпечити виконання такого положення або будь-якого іншого положення цієї Угоди.

18.5. Компанія залишає за собою право передавати, переуступати, субліцензувати або закладати цю Угоду повністю або частково без вашої згоди: (i) будь-якій компанії Групи або (ii) будь-якій організації у разі злиття, продажу активів або іншої подібної корпоративної операції, в якій може брати участь Компанія. Компанія повідомить вас про будь-яку таку передачу, передачу, субліцензію або заставу шляхом публікації нової версії цієї Угоди на веб-сайті Компанії.

18.6. Будь-який пункт, положення чи частина цієї Угоди, які компетентний суд визнав недійсними, нікчемними, незаконними або такими, що не мають позовної сили, будуть змінені в обсязі, необхідному для того, щоб зробити їх дійсними, законними та такими, що підлягають виконанню, або видалені, якщо така поправка неможлива, і така зміна або видалення не вплине на виконання інших положень цього Договору.

18.7. У цій Угоді, якщо контекст не вимагає іншого, слова однини включають множину і навпаки, а слова чоловічого роду включають жіночий і середній рід і навпаки.

18.8. Будь-яка фраза, введена термінами, включаючи, включає або будь-яким подібним виразом, повинна тлумачитися як ілюстративна і не повинна обмежувати значення слів, що передують цим термінам.

19. УПРАВЛІННЕ ПРАВО


Ця угода регулюватиметься, тлумачиться та виконуватиметься відповідно до законодавства Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії без урахування його колізійних норм.

ДОДАТОК А УМОВИ ОБРОБКИ ДАНИХ

Видавець і Компанія погоджуються з цими Умовами захисту даних (DPA). Цей DPA укладено Видавцем і Компанією та доповнює Угоду.

1. Введення

1.1. Цей DPA відображає згоду сторони щодо обробки Персональних даних у зв’язку із Законами про захист даних. 1.2. Будь-яка двозначність у цьому DPA має бути вирішена, щоб дозволити сторонам дотримуватися всіх законів про захист даних. 1.3. У випадку та в тій мірі, в якій закони про захист даних накладають на сторони більш суворі зобов’язання, ніж згідно з цим DPA, закони про захист даних матимуть переважну силу

2. Визначення та тлумачення

2.1. У цьому DPA:

Тема даних означає суб’єкта даних, якого стосуються Персональні дані.
Особисті дані означає будь-які персональні дані, які обробляються стороною згідно з Угодою у зв’язку з наданням або використанням (у відповідних випадках) послуг.
Інцидент безпеки означає будь-яке випадкове або незаконне знищення, втрату, зміну, несанкціоноване розкриття або доступ до Персональних даних. Щоб уникнути сумнівів, будь-який Порушення персональних даних міститиме інцидент безпеки.
Терміни контролер, процесинг і процесор як використовується в цьому, мають значення, наведені в GDPR.
Будь-яке посилання на законодавчу базу, статут чи інший законодавчий акт є посиланням на нього зі змінами чи змінами, які час від часу вносяться повторно.

3. Застосування цього DPA

3.1. Цей DPA застосовуватиметься лише за умови дотримання всіх наведених нижче умов.

3.1.1. Компанія обробляє Персональні дані, надані Видавцем у зв’язку з Угодою.

3.2. Цей DPA застосовуватиметься лише до тих послуг, про які сторони погодилися в Угоді, яка містить DPA шляхом посилання.

3.2.1. Закони про захист даних застосовуються до обробки персональних даних.

4. Ролі та обмеження щодо обробки

4.1 Незалежні контролери. Кожна сторона є незалежним контролером персональних даних відповідно до законів про захист даних;
індивідуально визначатиме цілі та засоби обробки персональних даних; і
виконуватиме зобов’язання, застосовні до нього відповідно до законів про захист даних щодо обробки персональних даних.

4.2. Обмеження на обробку. Розділ 4.1 (Незалежні контролери) не впливатиме на будь-які обмеження прав будь-якої зі сторін на використання чи іншу обробку Персональних даних згідно з Угодою.

4.3. Обмін персональними даними. Виконуючи свої зобов’язання за Угодою, одна сторона може надати іншій стороні Персональні дані. Кожна сторона обробляє Персональні дані лише для (i) цілей, викладених в Угоді, або відповідно до (ii) іншої письмової домовленості сторін, за умови, що така обробка суворо відповідає (iii) Законам про захист даних, (ii) Відповідній конфіденційності Вимоги та (iii) свої зобов’язання за цією Угодою (Дозволені цілі). Кожна Сторона не має права надавати іншій Стороні будь-які Персональні дані, (i) які містять конфіденційні дані; або (ii) містить Персональні дані, що стосуються дітей віком до 16 років.

4.4. Законні підстави та прозорість. Кожна Сторона має підтримувати загальнодоступну політику конфіденційності у своїх мобільних програмах і на веб-сайтах, яка доступна за помітним посиланням, яке відповідає вимогам щодо прозорості розкриття інформації Законів про захист даних. Кожна Сторона гарантує та заявляє, що вона надала Суб’єктам даних належну прозорість щодо збору та використання даних, а також усі необхідні повідомлення та отримала будь-які та всі необхідні згоди чи дозволи. Цим уточнюється, що Видавець є початковим контролером персональних даних. Якщо Видавець покладається на згоду як на свою правову основу для обробки персональних даних, він повинен забезпечити отримання належного підтверджувального акта згоди від суб’єктів даних відповідно до Закону про захист даних, щоб він та інша сторона могли обробляти такі персональні дані, як встановлено. тут. Вищезазначене не порушує зобов’язань Компанії згідно із Законами про захист даних (наприклад, вимога надавати інформацію суб’єкту даних у зв’язку з обробкою Персональних даних). Обидві сторони сумлінно співпрацюватимуть, щоб визначити вимоги до розкриття інформації, і кожна сторона цим дозволяє іншій стороні визначити це в політиці конфіденційності іншої сторони та надати посилання на політику конфіденційності іншої сторони в її політиці конфіденційності.

4.5. Права суб’єктів даних. Домовлено, що якщо будь-яка сторона отримує запит від суб’єкта даних щодо персональних даних, які контролюються такою стороною, така сторона несе відповідальність за виконання запиту відповідно до законів про захист даних.

5. Передача персональних даних

5.1. Передача персональних даних за межі Європейської економічної зони. Будь-яка сторона може передавати Персональні дані за межі Європейської економічної зони, якщо вона відповідає положенням щодо передачі персональних даних до третіх країн у Законах про захист даних (наприклад, через положення моделі використання або передачу Персональних даних до юрисдикцій, які можуть бути затверджені як такі, що мають достатній правовий захист даних Європейською Комісією.

6. Захист персональних даних.

Сторони забезпечать рівень захисту Персональних даних, який принаймні еквівалентний тому, який вимагається відповідно до законів про захист даних. Обидві сторони вживають належних технічних та організаційних заходів для захисту Персональних даних. У випадку, якщо сторона зазнає підтвердженого Інциденту безпеки, кожна сторона повинна повідомити іншу сторону без невиправданої затримки, і сторони повинні сумлінно співпрацювати, щоб погодити та вжити заходів, які можуть бути необхідними для пом’якшення або усунення наслідків Інциденту безпеки. .