Аффилиате Услови

Овај уговор (Уговор) садржи комплетне одредбе и услове између

Паидаи Вентурес Лимитед, 86-90 Паул Стреет, Лондон, ЕЦ2А 4НЕ

и ти (ти и твоји),

у вези са: (и) вашом пријавом за учешће као филијала у програму мреже придружених компанија (Мрежа); и (ии) ваше учешће у Мрежи и пружање маркетиншких услуга у вези са Понудама. Компанија управља Мрежом, што омогућава оглашивачима да оглашавају своје понуде путем мреже издавачима, који такве понуде промовишу потенцијалним крајњим корисницима. Компанија ће примити уплату провизије за сваку Радњу коју предузме Крајњи корисник кога Издавач упути Оглашивачу у складу са условима овог Уговора. Оглашавањем оквира Прочитао сам и слажем се са условима и одредбама (или сличним текстом) прихватате одредбе и услове овог уговора.

1. ДЕФИНИЦИЈЕ И ТУМАЧЕЊЕ

1.1. У овом Уговору (осим када контекст захтева другачије) речи и изрази написани великим словима имаће доле наведена значења:

акција означава инсталирања, кликове, продају, приказе, преузимања, регистрације, претплате итд. како је дефинисано у применљивој Понуди од стране Оглашивача, под условом да је радњу извршио стварни крајњи корисник (који није компјутерски генерисан) у нормалном току коришћења било ког уређаја.

Адвертисер означава лице или ентитет који оглашава своје Понуде путем Мреже и прима провизију након акције Крајњег корисника;

Важећи закони означава све применљиве законе, директиве, уредбе, правила, обавезне кодексе праксе и/или понашања, пресуде, судске наредбе, уредбе и уредбе наметнуте законом или било којим надлежним владиним или регулаторним ауторитетом или агенцијом;

апликација има значење дато у тачки 2.1;

Комисија има значење дато у тачки 5.1;

Поверљиве информације означава све информације у било ком облику (укључујући без ограничења писане, усмене, визуелне и електронске) које је Компанија открила или би могла бити откривена пре и/или после датума овог Уговора;

Закони о заштити података означава било који и/или све применљиве домаће и стране законе, правила, директиве и прописе, на било ком локалном, покрајинском, државном или одложеном или националном нивоу, који се односе на приватност података, безбедност података и/или заштиту личних података, укључујући податке Директива о заштити 95/46/ЕЦ и Директива о приватности и електронским комуникацијама 2002/58/ЕЦ (и одговарајући локални прописи) у вези са обрадом личних података и заштитом приватности у сектору електронских комуникација (Директива о приватности и електронским комуникацијама) , укључујући све њихове измене или замене, укључујући Уредбу (ЕУ) 2016/679 Европског парламента и Савета од 27. априла 2016. о заштити физичких лица у погледу обраде личних података и о слободном кретању такви подаци (ГДПР);

Крајњи корисник означава сваког крајњег корисника који није постојећи клијент Оглашивача и који обавља радњу у складу са условима клаузуле 4.1;

Фраудулент Ацтион означава сваку вашу радњу у сврху креирања радње помоћу робота, оквира, ифраме-ова, скрипти или било ког другог средства, у сврху стварања нелегитимне комисије;

Гроуп Цомпани означава било који ентитет који директно или индиректно контролише, контролише или је под заједничком контролом са компанијом. За потребе ове дефиниције, контрола (укључујући, са корелативним значењима, термине контролише, контролише и под заједничком контролом са) означава моћ управљања или усмеравања послова субјекта у питању, било да се ради о власништву над хартијама од вредности са правом гласа, путем уговор или на други начин;

Права интелектуалне својине означава сва нематеријална законска права, титуле и интересе доказане или отелотворене или повезане или повезане са следећим: (и) сви проналасци (било да се могу патентирати или непатентабилни и да ли су сведени на праксу или не), сва њихова побољшања, патенти и пријаве за патенте , и било које поделе, наставак, делимично наставак, продужење, поновно издавање, обнављање или преиспитивање патената који се издају на основу тога (укључујући било које стране парњаке), (ии) било које ауторско дело, дела заштићена ауторским правима (укључујући морална права); (иии) рачунарски софтвер, укључујући било коју и све софтверске имплементације алгоритама, модела, методологија, уметничких дела и дизајна, било у изворном коду или објектном коду, (ив) базе података и компилације, укључујући све и све податке и колекције података, било да су машински читљиви или на други начин, (в) дизајни и све апликације и њихове регистрације, (ви) све пословне тајне, поверљиве информације и пословне информације, (вии) жигови, услужни жигови, трговачка имена, сертификациони жигови, колективни жигови, логотипи, називи брендова, пословна имена, имена домена, називи предузећа, трговински стилови и занатско одевање, изглед и друге ознаке извора или порекла и све и њихове апликације и регистрације, (виии) сву документацију, укључујући корисничке приручнике и материјале за обуку који се односе на било коју од горенаведени и описи, дијаграми тока и други радни производ који се користи за пројектовање, планирање, организовање и развој било ког од претходно наведених, и (ик) сва друга власничка права, индустријска права и сва друга слична права;

Лиценцирани материјали има значење дато у тачки 6.1;

Издавач означава лице или ентитет који промовише Понуде на Мрежи издавача;
Веб локација/(С) издавача означава било коју веб локацију (укључујући било коју верзију такве веб странице специфичне за уређај) или апликацију коју поседујете и/или којом управљате или у ваше име и коју нам идентификујете и све друге маркетиншке методе укључујући без ограничења е-пошту и СМС, које Друштво одобрава за коришћење у Мрежи;

Понуде има значење дато у тачки 3.1;

Регулатор означава све владине, регулаторне и административне органе, агенције, комисије, одборе, тела и званичнике или друго регулаторно тело или агенцију која има јурисдикцију над (или је одговорна или укључена у регулисање) Компаније или Групних компанија с времена на време.

3. ПРИЈАВА И РЕГИСТРАЦИЈА ИЗДАВАЧА

2.1. Да бисте постали издавач унутар мреже, мораћете да попуните и предате пријаву (којој се може приступити овде: хттпс://ввв.леадстацкмедиа.цом/сигнуп/) (Пријава). Компанија може од вас затражити додатне информације како би проценила вашу пријаву. Компанија може, по сопственом нахођењу, одбити вашу апликацију за придруживање Мрежи у било ком тренутку из било ког разлога.

2.2. Без ограничавања општости горенаведеног, Компанија може одбити или укинути вашу пријаву ако компанија верује:

Веб локације издавача укључују било који садржај: (а) за који Компанија сматра да је или који садржи незаконит, штетан, претећи, клеветнички, опсцен, узнемиравајући или расно, етнички или на други начин неприкладан, што само као пример може значити да садржи: (и) сексуално експлицитан, порнографски или опсцен садржај (било у тексту или графици); (ии) говор или слике које су увредљиве, профане, мржње, претеће, штетне, клеветничке, клеветничке, узнемиравајуће или дискриминаторне (било да су засноване на раси, етничкој припадности, вероисповести, религији, полу, сексуалној оријентацији, физичком инвалидитету или на други начин); (иии) експлицитно насиље; (ви) политички осетљива или контроверзна питања; или (в) било какво незаконито понашање или понашање, (б) које је осмишљено да привуче особе млађе од 18 година или млађе од минималног законског узраста у применљивим јурисдикцијама, (ц) које је злонамерни, штетан или наметљив софтвер укључујући било који шпијунски софтвер , Адвер, Тројанци, Вируси, Црви, Шпијунски ботови, Кеи логгери или било који други облик злонамерног софтвера, или (д) који нарушава приватност треће стране или права интелектуалне својине, (е) који користи познате личности и/или кључно мишљење лидера и/или имена, имена, слике или гласа било које познате личности на било који начин који нарушава њихову приватност и/или крши било који важећи закон, између осталог, на страницама или сајтовима пре одредишта; или можда кршите било који применљиви закон.

2.3. Компанија задржава право да прегледа Вашу Пријаву и од Вас затражи било коју релевантну документацију за процену Апликације из било ког разлога, укључујући (али не ограничавајући се на) верификацију Вашег идентитета, личне историје, детаља о регистрацији (као што су назив компаније и адреса), Ваш финансијске трансакције и финансијско стање.2.4. Ако Компанија по сопственом нахођењу утврди да кршите клаузулу 2.2 на било који начин иу било ком тренутку током трајања овог Уговора, може: (и) да одмах раскине овај Уговор; и (ии) задржи било коју провизију која би вам се иначе исплатила по овом Уговору и више неће бити у обавези да вам плати ту провизију.2.5. Ако будете примљени на Мрежу, у обзир за провизију, сагласни сте да Компанији пружите маркетиншке услуге у вези са Понудама. Такве услуге увек морате пружати у складу са условима овог Уговора.

3. ПОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

3.1. Након вашег прихватања Мреже, Компанија ће вам омогућити приступ банер рекламама, линковима дугмади, текстуалним везама и другом садржају који ће одредити Оглашивач који ће бити повезан са Оглашивачем у систему Компаније, а сви ће се односити и повезивати посебно Оглашивачу (у даљем тексту: Понуде). Такве понуде можете да приказујете на својим веб локацијама издавача под условом да: (и) то радите само у складу са условима овог Уговора; и (ии) поседује законско право да користи веб странице издавача у вези са Мрежом.

3.2. Не смете да промовишете Понуде на било који начин који није истинит, обмањујући или није у складу са важећим законима.

3.3. Не можете да мењате Понуду, осим ако за то нисте добили претходну писмену сагласност Оглашивача. Ако Компанија утврди да ваше коришћење било које понуде није у складу са условима овог Уговора, може предузети мере да такве Понуде учини нефункционалним.

3.4. Ако Компанија затражи било какву промену у вашем коришћењу и позиционирању Понуда и/или Лиценцираних материјала или престане да користи Понуде и/или Лиценциране материјале, морате одмах удовољити том захтеву.

3.5. Одмах ћете се придржавати свих упутстава Компаније која вам могу бити обавештена с времена на време у вези са коришћењем и пласманом Понуда, Лиценцираних материјала и вашим маркетиншким напорима уопште.

3.6. Ако на било који начин и у било које време прекршите било коју од одредби ове клаузуле 3, Компанија може: (и) да одмах раскине овај Уговор; и (ии) задржати било коју провизију која вам се иначе плаћа по овом Уговору и више неће бити у обавези да вам плати ту провизију.

4. КРАЈЊИ КОРИСНИЦИ И РАДЊЕ

4.1. потенцијални Крајњи корисник постаје Крајњи корисник када изврши радњу и: (и) буде одмах верификован и одобрен од стране Оглашивача; и (ии) испуњава све друге квалификационе критеријуме које Оглашивач може с времена на време применити по територији по сопственом нахођењу.

4.2. Ни ви ни било ко од ваших рођака (или када је лице које склапа овај Уговор правно лице, нити директори, службеници или запослени у таквој компанији или рођаци таквих појединаца) немате право да се региструјете/потпишете/депонујете на Мрежу и Понуде. Ако ви или неко од ваших рођака то покушате, Компанија може раскинути овај Уговор и задржати све провизије које вам иначе плаћају. За потребе ове клаузуле, израз сродник значи било шта од следећег: супружник, партнер, родитељ, дете или брат или сестра.

4.3. Потврђујете и прихватате да ће калкулација Компаније за број радњи бити једина и меродавна мера и да неће бити подложна ревизији или жалби. Компанија ће вас обавестити о броју Крајњег корисника и износу провизије преко бацк-оффице система управљања Компаније. Биће вам одобрен приступ таквом систему управљања након одобрења ваше апликације.

4.4. Да бисте обезбедили тачно праћење, извештавање и прикупљање провизија, одговорни сте да обезбедите да се понуде промовишу на веб локацијама ваших издавача и да буду правилно форматиране током трајања овог Уговора.

5. КОМИСИЈА

5.1. Стопа провизије која вам се плаћа по овом Уговору биће заснована на Понудама које промовишете и биће вам обезбеђена преко везе Мој налог, којој можете да приступите преко система управљања позадинским канцеларијама Компаније (Комисија). Комисија се може модификовати у складу са условима овог споразума. Ваше континуирано оглашавање Понуда и Лиценцираних материјала представљаће ваш пристанак са Комисијом и свим променама које спроводи Компанија.

5.2. Потврђујете и сагласни сте да се другачија шема плаћања може применити на друге Издаваче које Компанија већ плаћа у складу са алтернативном шемом плаћања или у другим посебним случајевима који се с времена на време одређују према сопственом нахођењу Компаније.

5.3. Узимајући у обзир ваше пружање маркетиншких услуга у складу са условима овог Уговора, Компанија ће вам плаћати провизију на месечном нивоу, у року од приближно 10 дана након завршетка сваког календарског месеца, осим ако се стране другачије не договоре у емаил. Плаћање провизије ће се вршити директно вама према вашем жељеном начину плаћања и на рачун који сте детаљно навели као део вашег процеса пријаве (Намењени рачун). Ваша је одговорност да осигурате да су детаљи које сте пружили тачни и потпуни и Компанија неће имати никакву обавезу да провери тачност и потпуност таквих детаља. У случају да Компанији доставите нетачне или непотпуне податке или нисте успели да ажурирате своје податке и као резултат тога ваша провизија буде исплаћена на нетачан Наменски рачун, Компанија ће престати да вам одговара за било коју такву провизију. Без одступања од горе наведеног, ако Компанија није у могућности да вам пренесе провизију, Компанија задржава право да одбије од Комисије разуман износ како би одражавао потребну истрагу и додатни рад укључујући, без ограничења, административни терет настао вашим дали нетачне или непотпуне податке. Уколико Компанија не буде у могућности да вам пренесе било коју провизију као резултат било каквих непотпуних или нетачних детаља о вашем Одређеном налогу, или из било ког другог разлога који је ван контроле Компаније, Компанија задржава право да задржи било коју такву провизију и више неће бити дужни да плаћају такву провизију.

5.4. Компанија задржава право да захтева да Компанији доставите писану документацију која потврђује све ваше кориснике и ваш Наменски налог у било ком тренутку, укључујући и након регистрације и када извршите било какву промену на вашем Наменском налогу. Компанија није у обавези да изврши било каква плаћања док се верификација не заврши на њено задовољство. Ако Компанија сматра по сопственом нахођењу да јој нисте обезбедили такву верификацију, Компанија задржава право да одмах раскине овај Уговор и нећете имати право да примите било какву провизију која је настала у вашу корист до тог времена или после тога.

5.5. Компанија задржава право да предузме мере против вас ако ви или било која понуда коју користите покаже обрасце манипулисања и/или злоупотребе Мреже на било који начин. Ако Компанија утврди да се такво понашање предузима, може задржати и задржати све уплате провизије које би вам иначе биле плативе по овом Уговору и раскинути овај Уговор са тренутним дејством.

5.6. Компанија овим задржава право да промени шему провизије по којој сте, били сте или ћете бити плаћени.

5.7. Компанија има право на компензацију од износа провизије која ће вам бити плаћена за све повезане трошкове везане за пренос такве провизије.

5.8. Ако је провизија која ће вам бити исплаћена у било ком календарском месецу мања од 500 УСД (минимални износ), Компанија неће бити у обавези да вам изврши уплату и може да одложи исплату овог износа и комбинује ово са плаћањем за наредну месец(а) до тренутка када укупна провизија буде једнака или већа од минималног износа.

5.9. У било ком тренутку, Компанија задржава право да преиспита ваше активности у складу са овим Уговором у вези са могућим радњама преваре, било да је таква лажна радња на вашој страни или на страни Крајњег корисника. Период прегледа неће бити дужи од 90 дана. Током овог периода прегледа, Компанија ће имати право да задржи било коју провизију која би вам иначе била исплаћена. Сваки случај преваре са ваше стране (или са стране Крајњег корисника) представља кршење овог Уговора и Компанија задржава право да одмах раскине овај Уговор и задржи сву провизију која вам се иначе плаћа и више неће бити дужна да плати таква Комисија вам. Компанија такође задржава право на компензацију будућих провизија које вам се плаћају за све износе које сте већ примили за које се може доказати да су генерисани лажном радњом.

5.10. Ваш налог је искључиво у вашу корист. Нећете дозволити трећој страни да користи ваш налог, лозинку или идентитет за приступ или коришћење Мреже и бићете у потпуности одговорни за све активности које на вашем налогу предузима трећа страна. Нећете открити своје корисничко име или лозинку никоме и предузећете све кораке да осигурате да такви детаљи не буду откривени ниједној особи. Одмах ћете обавестити Компанију ако сумњате да трећа страна злоупотребљава ваш налог и/или било која трећа страна има приступ корисничком имену или лозинки вашег налога. Ради избегавања сумње, Компанија неће бити одговорна за било какве активности које на ваш рачун предузима трећа страна или за било какву штету која из тога може проистећи.

5.11. Компанија задржава право, по сопственом нахођењу, да одмах прекине било који или све маркетиншке напоре у одређеним јурисдикцијама, а ви ћете одмах прекинути маркетинг особама у таквим јурисдикцијама. Компанија неће бити дужна да вам плати било какву провизију која би вам иначе била наплаћена по овом Уговору у односу на такве јурисдикције.

5.12. Без одступања од клаузуле 5.11, Компанија задржава право, по сопственом нахођењу, да одмах престане да вам плаћа провизију у вези са радњама крајњих корисника које сте генерисали из одређене јурисдикције, а ви ћете одмах престати са маркетингом особама у тој јурисдикцији.

КСНУМКС. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СВОЈИНА

6.1. Даје вам се непреносива, неексклузивна, опозива лиценца за постављање Понуда на веб-сајтове издавача током трајања Уговора, и искључиво у вези са Понудама, за коришћење одређеног садржаја и материјала садржаних у Понудама (колективно , Лиценцирани материјали), искључиво у сврху генерисања потенцијалних Крајњих корисника.

6.2. Није вам дозвољено да мењате, модификујете или мењате Лиценциране материјале на било који начин.

6.3. Не смете да користите било који Лиценцирани материјал за било коју другу сврху осим за стварање потенцијала од стране Крајњих корисника.

6.4. Компанија или Оглашивач задржавају сва своја права интелектуалне својине на Лиценцирани материјал. Компанија или Оглашивач могу опозвати вашу лиценцу за коришћење Лиценцираних материјала у било ком тренутку писменим обавештењем, након чега ћете одмах уништити или предати Компанији или Оглашивачу све такве материјале који су у вашем поседу. Потврђујете да, осим лиценце која вам може бити додељена у вези са овим, нисте стекли и нећете стећи никаква права, интерес или власништво над Лиценцираним материјалима на основу овог Уговора или ваших активности на основу овог Уговора. Поменута лиценца престаје да важи престанком важења овог Уговора.

7. ОБАВЕЗЕ У ВЕЗИ СА ВАШИМ ВЕБ САЈТОВИМА ИЗДАВАЧА И МАРКЕТИНШКИМ МАТЕРИЈАЛИМА

7.1. Ви ћете бити искључиво одговорни за технички рад ваших веб страница објављивача и тачност и прикладност материјала објављених на вашим веб страницама издавача.

7.2. Осим коришћења Понуда, сагласни сте да ниједан од ваших веб-сајтова издавача неће садржати било какав садржај веб-сајтова било које компаније Групе или било који материјал који је власништво Компаније или њених компанија из Групе, осим у вези са претходна писмена дозвола. Конкретно, није вам дозвољено да региструјете назив домена који укључује, укључује или се састоји од жигова компанија, компанија Групе или њихових филијала или било ког имена домена које је збуњујуће или материјално слично таквим жиговима.

7.3. Нећете користити никакве нежељене или нежељене поруке за промовисање понуда, лиценцираних материјала или било које веб странице у власништву или којом управља било која од компанија Групе.

7.4. Ако Компанија прими жалбу да сте се бавили било којим поступцима који су у супротности са важећим законима, укључујући, без ограничења, слање нежељених порука или нежељених порука (забрањене праксе), овим се слажете да може пружити страни која врши жалбе све детаље који су потребни да би вас страна која се жалила може директно контактирати како бисте решили жалбу. Детаљи које Компанија може да пружи страни која подноси жалбу, могу укључивати ваше име, адресу е-поште, поштанску адресу и број телефона. Овим гарантујете и обавезујете се да ћете одмах престати да се бавите забрањеним праксама и да ћете уложити све напоре да решите жалбу. Поред тога, Компанија задржава сва своја права по овом питању, укључујући без ограничења право да одмах раскине овај Уговор и ваше учешће у Мрежи и да вам пребије или наплати сва потраживања, штете, трошкове, трошкове или казне настале или претрпљене од стране компаније или било које компаније Групе у вези са овим питањем. Ништа наведено или изостављено овде неће ни на који начин прејудицирати таква права.

7.5. Обавезујете се да ћете се одмах придржавати свих упутстава и смерница које даје Компанија или Оглашивач у вези са вашим активностима у маркетингу и промовисању Понуда, укључујући, без ограничења, било које инструкције добијене од Компаније или Оглашивача које захтевају да објавите на веб локацијама издавача информације о новим функцијама и промоцијама на Понудама. Ако прекршите горенаведено, Компанија може одмах да раскине овај Уговор и ваше учешће у Мрежи и/или ускрати било коју провизију коју вам иначе дугује и више неће бити дужна да вам плати ту провизију.

7.6. Компанији ћете пружити такве информације (и сарађивати са свим захтевима и истрагама) које компанија може разумно захтевати како би испунила све обавезе извештавања, обелодањивања и других повезаних обавеза према било ком регулатору с времена на време, и сарађиваће послују са свим таквим регулаторима директно или преко Компаније, како то захтева Компанија.

7.7. Нећете кршити услове коришћења и било коју применљиву политику било ког претраживача.

7.8. У случају да прекршите било коју од клаузула 7.1 до 7.8 (укључиво), на било који начин и у било које време Компанија може: (и) да одмах раскине овај Уговор; и (ии) задржати било коју провизију која вам се иначе плаћа по овом Уговору и више неће бити у обавези да вам плати ту провизију.

КСНУМКС. РОК

8.1. Овај Уговор почиње да тече када прихватите услове и одредбе овог Уговора како је горе наведено и биће на снази све док га било која страна не раскине у складу са његовим условима.

8.2. У било ком тренутку, било која страна може одмах да раскине овај Уговор, са или без разлога, дајући другој страни писмено обавештење о раскиду (путем е-поште).

8.3. У случају да се не пријавите на свој налог 60 узастопних дана, можемо раскинути овај Уговор без обавештења.

8.4. Након раскида овог Уговора, Компанија може задржати коначну исплату било које Провизије која би вам иначе била исплаћена у разумном року како би се осигурало да је исплаћен тачан износ Провизије.

8.5. Након раскида овог Уговора из било ког разлога, одмах ћете престати да користите и уклоните са своје веб странице све понуде и лиценциране материјале и било које друге називе, ознаке, симболе, ауторска права, логотипе, дизајне или друге власничке ознаке или имовине у власништву, развијеној, лиценцираној или креираној од стране Компаније и/или која вам је пружила Компанија или у њено име у складу са овим Уговором или у вези са Мрежом. Након раскида овог Уговора и плаћања свих провизија које вам Компанија доспева у том тренутку раскида, Компанија неће имати обавезу да вам изврши било каква даља плаћања.

8.6. Одредбе клаузула 6, 8, 10, 12, 14, 15, као и све друге одредбе овог Уговора које предвиђају извршење или поштовање након раскида или истека овог Уговора преживеће након истека или раскида овог Уговора и наставити у потпуности снагу и дејство за период који је у њему одређен, или ако у њему није наведен рок, на неодређено време.

9. ИЗМЕНА

9.1. Компанија може изменити било које одредбе и услове садржане у овом Уговору, у било ком тренутку по сопственом нахођењу. Сагласни сте да се постављање обавештења о промени услова или новог споразума на веб-сајту Компаније сматра довољним давањем обавештења и да ће такве измене бити на снази од датума објављивања.

9.2. Ако је било која измена за вас неприхватљива, ваше једино решење је да раскинете овај Уговор и ваше даље учешће у Мрежи након објављивања обавештења о промени или новог споразума на веб страници Компаније представљаће обавезујуће прихватање промене. Због горе наведеног, требало би да често посећујете веб локацију Компаније и прегледате одредбе и услове овог Уговора.

10. ОГРАНИЧЕЊЕ ОДГОВОРНОСТИ

10.1. Ништа у овој клаузули не искључује нити ограничава одговорност било које стране за смрт или личну повреду која је резултат грубог немара те стране или за превару, лажно погрешно приказивање или лажно лажно представљање.

10.2. Компанија неће бити одговорна (у уговору, деликту (укључујући немар) или за кршење законске дужности или на било који други начин) за било који: стварни или очекивани индиректни, специјални или последични губитак или штету;
губитак могућности или губитак очекиване уштеде;
губитак уговора, пословања, добити или прихода;
губитак добре воље или угледа; или
губитак података.

10.3. Укупна одговорност Компаније у погледу било каквог губитка или штете коју сте претрпели и која произилази из или у вези са овим Уговором, било у уговору, деликту (укључујући немар) или због кршења законске обавезе или на било који други начин, неће прелазити укупна провизија која вам је плаћена или платива по овом Уговору током шест (6) месеци који су претходили околностима које су довеле до потраживања.

10.4. Потврђујете и сагласни сте да су ограничења садржана у овој клаузули 10 разумна у датим околностима и да сте у вези са истим добили независан правни савет.

11. ОДНОС СТРАНАКА

Ви и Компанија сте независни уговарачи и ништа у овом Уговору неће створити било какво партнерство, заједничко улагање, агенцију, франшизу, продајни представник или радни однос између страна.

12. ОДРИЦАЊЕ ОДГОВОРНОСТИ

КОМПАНИЈА НЕ ДАЈЕ НИКАКВЕ ИЗРИЧИТЕ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАНЕ ГАРАНЦИЈЕ ИЛИ ИЗЈАВЕ У ПОГЛЕДУ МРЕЖЕ (УКЉУЧУЈУЋИ БЕЗ ОГРАНИЧАВАЊА ГАРАНЦИЈЕ О ФИКСНОСТИ, ПРИЛИЧНОСТИ ЗА ПРОДАЈУ, НЕКРШЕЊУ ПРАВА ИЛИ БИЛО КАКВОМ ПОДРАЗУМЕВАЊУ КОЈИ СЕ НЕ ИСПУЊАВА ИНГ, ОР ТРАДЕ УСАГЕ). ПОРЕД тога, КОМПАНИЈА НЕ ИЗЈАВА ДА ЋЕ РАД ПОНУДА ИЛИ МРЕЖЕ БИТИ НЕПРЕКИДАН ИЛИ БЕЗ ГРЕШАКА И НЕЋЕ БИТИ ОДГОВОРНА ЗА ПОСЛЕДИЦЕ БИЛО КАКВИХ ПРЕКИДА ИЛИ ГРЕШАКА.

КСНУМКС. ИЗЈАВЕ И ГАРАНЦИЈЕ

Овим изјављујете и гарантујете Компанији да:

прихватили сте одредбе и услове овог Уговора, који за вас ствара правне, важеће и обавезујуће обавезе, које се могу применити против вас у складу са њиховим условима;
све информације које сте дали у Вашој апликацији су истините и тачне;
ваше склапање и извршавање ваших обавеза према овом уговору неће бити у супротности са или кршити одредбе било ког уговора у коме сте страна или кршити важеће законе;
имате, и имаћете током трајања овог Уговора, сва одобрења, дозволе и лиценце (што укључује, али није ограничено на, било која одобрења, дозволе и лиценце неопходне од било ког применљивог Регулатора) потребна за улазак у овај Уговор, учешће у Мрежи или прими уплату по овом Уговору;
ако сте физичко, а не правно лице, имате пунолетно лице са најмање 18 година; и
процијенили сте законе који се односе на ваше активности и обавезе из овог Уговора и независно сте закључили да можете ући у овај Уговор и испунити своје обавезе из овог Уговора без кршења било којег примјењивог закона. Мораћете да се придржавате важећих закона о заштити података и у мери у којој прикупљате и/или делите било какве личне податке (као што је овај термин дефинисан у Законима о заштити података) са Компанијом, овим се слажете са Условима обраде података, приложеним као Анекс А и укључени овде као референца.

КСНУМКС. ТАЈНА

14.1. Компанија вам може открити поверљиве информације као резултат вашег учешћа као издавача у мрежи.

14.2. Не смете открити никакве поверљиве информације било којој другој особи. Без обзира на горенаведено, можете открити поверљиве информације у мери у којој: (и) то захтева закон; или (ии) су информације доспеле у јавно власништво без ваше кривице.

14.3. Нећете давати никакво јавно саопштење у вези са било којим аспектом овог Уговора или вашег односа са Компанијом без претходног писменог одобрења Компаније.

КСНУМКС. ОБЕШТЕЋЕЊЕ

15.1. Овим се слажете да ћете обештетити, бранити и сматрати обештећеним Компанију, њене акционаре, службенике, директоре, запослене, агенте, компаније Групе, наследнике и уступнике (Обештећене стране), од и против свих и свих потраживања и свих директних, индиректних или последичних обавезе (укључујући губитак добити, губитак пословања, исцрпљивање гоодвилл-а и сличне губитке), трошкове, поступке, штете и издатке (укључујући правне и друге професионалне таксе и трошкове) додељене било којој од Обештећених страна, или насталих или плаћених од стране било које стране , као резултат или у вези са вашим кршењем ваших обавеза, гаранција и изјава садржаних у овом Уговору.

15.2. Одредбе ове клаузуле 15. остају на снази након раскида овог Уговора без обзира на то на који начин настану.

16. ЦЕЛОКУПНИ УГОВОР

16.1. Одредбе садржане у овом Уговору и вашој апликацији представљају цео споразум између страна у вези са предметом овог Уговора, и ниједна изјава или подстицај у вези са таквим предметом од стране било које стране која није садржана у овом Уговору, или Пријава је важећа или обавезујућа између страна.

16.2. Одредбе ове клаузуле 15. остају на снази након раскида овог Уговора без обзира на то на који начин настану.

17. НЕЗАВИСНА ИСТРАГА

Потврђујете да сте прочитали овај Уговор, да сте имали прилику да се консултујете са својим правним саветницима ако то желите, и да се слажете са свим његовим одредбама и условима. Независно сте проценили пожељност учешћа у Мрежи и не ослањате се ни на какву изјаву, гаранцију или изјаву осим на оне наведене у овом Уговору.

18. РАЗНО

18.1. овај Уговор и сва питања у вези са њим ће се регулисати и тумачити у складу са законима Енглеске. Судови Енглеске ће имати искључиву надлежност над свим споровима који произилазе из или се односе на овај Уговор и трансакције које се њиме разматрају.

18.2. Без одступања од права Компаније према овом Уговору и/или по закону, Компанија може пребити било који износ који јој дугујете у складу са овим Уговором и/или законом од било којег износа који имате право да добијете од Компаније , из било ког извора.

18.3. Не можете уступити овај Уговор, на основу закона или на други начин, без изричитог претходног писменог пристанка Компаније. Подложно том ограничењу, овај Уговор ће бити обавезујући, важиће у корист странака и биће применљив против страна и њихових одговарајућих наследника и уступника. Не можете склапати подуговоре или склапати било какав аранжман према којем друга особа треба да изврши било коју или све ваше обавезе према овом Уговору.

18.4. Неуспех компаније да спроведе ваше стриктно извршавање било које одредбе овог Уговора неће представљати одрицање од њеног права да накнадно примени ту одредбу или било коју другу одредбу овог Уговора.

18.5. Компанија задржава право да пренесе, додели, подлиценцира или заложи овај Уговор, у целини или делимично, без вашег пристанка: (и) било којој компанији Групе, или (ии) било ком ентитету у случају спајања, продаје имовине или друге сличне корпоративне трансакције у које Компанија може бити укључена. Компанија ће вас обавестити о сваком таквом преносу, уступању, подлиценци или залогу објављивањем нове верзије овог Уговора на веб страници Компаније.

18.6. Свака клаузула, одредба или део овог Уговора за који је надлежни суд изричито прогласио неважећим, ништавим, незаконитим или на други начин неприменљивим од стране надлежног суда, биће измењени у мери у којој је то потребно да се учини валидним, легалним и применљивим, или обрисан ако таква измена није изводљива, и таква измена или брисање неће утицати на примену осталих одредби овог Уговора.

18.7. У овом Уговору, осим ако контекст не захтева другачије, речи које увозе једнину укључују множину и обрнуто, а речи које увозе мушки род укључују женски и средњи род и обрнуто.

18.8. Свака фраза уведена терминима укључујући, укључи или било који сличан израз ће се тумачити као илустративна и неће ограничавати смисао речи које претходе тим терминима.

КСНУМКС. НАДЛЕЖНО ПРАВО


Овај споразум ће се регулисати, тумачити и спроводити у складу са законима Уједињеног Краљевства Велике Британије и Северне Ирске, без обзира на правила сукоба закона.

АНЕКС А УСЛОВИ ОБРАДЕ ПОДАТАКА

Издавач и Компанија прихватају ове Услове заштите података (ДПА). Овај ДПА склапају издавач и компанија и допуњују Уговор.

КСНУМКС. увод

1.1. Овај ДПА одражава уговор стране о обради личних података у вези са Законима о заштити података.1.2. Свака нејасноћа у овом ДПА биће разрешена како би се омогућило странама да се придржавају свих закона о заштити података.1.3. У случају иу мери у којој Закони о заштити података намећу строже обавезе за стране у односу на овај ДПА, закони о заштити података ће имати предност

КСНУМКС. Дефиниције и тумачење

2.1. У овом ДПА:

podaci Предмет означава субјект података на кога се односе лични подаци.
Лични подаци означава све личне податке које обрађује једна страна према Уговору у вези са пружањем или коришћењем (по потреби) услуга.
Безбедносни инцидент означава свако случајно или незаконито уништавање, губитак, измену, неовлашћено откривање или приступ личним подацима. Да не би било сумње, било који Кршење личних података садржаће безбедносни инцидент.
Термини контролор, обрада и процесор као што се овде користи, имају значења дата у ГДПР-у.
Свако позивање на правни оквир, статут или други законски акт је упућивање на њега како се мења или поново доноси с времена на време.

3. Примена овог ДПА

3.1. Овај ДПА ће се примењивати само у мери у којој су испуњени сви следећи услови:

3.1.1. Компанија обрађује личне податке које је Издавач учинио доступним у вези са Уговором.

3.2. Овај ДПА ће се примењивати само на услуге за које су се стране договориле у Уговору, који укључује ДПА као референцу.

3.2.1. Закони о заштити података примењују се на обраду личних података.

4. Улоге и ограничења обраде

4.1 Независни контролори. Свака страна је независни контролор личних података у складу са Законима о заштити података;
ће појединачно одредити сврхе и средства своје обраде личних података; и
ће се придржавати обавеза које се на њега примењују у складу са Законима о заштити података у вези са обрадом личних података.

4.2. Ограничења обраде. Одељак 4.1 (Независни контролори) неће утицати на ограничења права било које стране да користи или на други начин обрађује личне податке у складу са Уговором.

4.3. Дељење личних података. У извршавању својих обавеза из Уговора, једна страна може другој страни дати личне податке. Свака страна ће обрађивати личне податке само за (и) сврхе наведене у Уговору или као (ии) како су се на други начин договориле стране у писаној форми, под условом да је таква обрада стриктно у складу са (иии) Законима о заштити података, (ии) Релевантном приватношћу Захтеви и (иии) његове обавезе према овом Уговору (Дозвољене сврхе). Свака Страна неће делити никакве личне податке са другом Страном (и) који садрже осетљиве податке; или (ии) који садржи личне податке који се односе на децу млађу од 16 година.

4.4. Законита основа и транспарентност. Свака Страна ће одржавати јавно доступну политику приватности на својим мобилним апликацијама и веб-сајтовима која је доступна преко истакнуте везе која задовољава захтеве за транспарентност у погледу откривања података из Закона о заштити података. Свака Страна гарантује и изјављује да је субјектима података пружила одговарајућу транспарентност у вези са прикупљањем и коришћењем података и свим потребним обавештењима и да је добила све потребне сагласности или дозволе. Овим се појашњава да је Издавач почетни контролор личних података. Када се Издавач ослања на пристанак као своју правну основу за обраду личних података, он ће обезбедити да добије одговарајући афирмативни чин пристанка од субјеката података у складу са Законом о заштити података како би она и друга страна обрађивале такве личне податке како је одређено овде. Горенаведено не дерогира одговорности Компаније према Законима о заштити података (као што је захтев да се субјекту података пружи информација у вези са обрадом личних података). Обе стране ће сарађивати у доброј вери како би идентификовале захтеве за откривање информација и свака страна овим дозвољава другој страни да то идентификује у политици приватности друге стране и да у својој политици приватности обезбеди везу са политиком приватности друге стране.

4.5. Права субјекта података. Договорено је да када било која страна прими захтев од субјекта података у вези са личним подацима које контролише та Страна, онда ће та Страна бити одговорна да изврши захтев, у складу са законима о заштити података.

5. Трансфери личних података

5.1. Трансфери личних података ван Европског економског простора. Свака страна може пренети личне податке ван Европског економског простора ако је у складу са одредбама о преносу личних података у треће земље у Законима о заштити података (као што су клаузуле о моделу коришћења или пренос личних података у јурисдикције које могу бити одобрене као да има адекватну правну заштиту података од стране Европске комисије.

6. Заштита личних података.

Стране ће обезбедити ниво заштите личних података који је најмање еквивалентан оном који се захтева према законима о заштити података. Обе стране ће применити одговарајуће техничке и организационе мере за заштиту личних података. У случају да једна страна претрпи потврђени безбедносни инцидент, свака страна ће обавестити другу страну без непотребног одлагања и стране ће сарађивати у доброј вери како би се договориле и предузеле мере које могу бити неопходне за ублажавање или отклањање ефеката безбедносног инцидента .