Uvjeti suradnika

Ovaj ugovor (Ugovor) sadrži potpune odredbe i uvjete između

Payday Ventures Limited, 86-90 Paul Street, London, EC2A 4NE

i ti (ti i tvoj),

u vezi s: (i) vašom prijavom za sudjelovanje kao pridruženo društvo u programu pridružene mreže Društva (Mreža); i (ii) vaše sudjelovanje u Mreži i pružanje marketinških usluga u vezi s ponudama. Tvrtka upravlja Mrežom, što oglašivačima omogućuje oglašavanje svojih ponuda putem mreže izdavačima, koji promiču takve ponude potencijalnim krajnjim korisnicima. Tvrtka će primiti isplatu provizije za svaku Radnju koju poduzima Krajnji korisnik kojeg je Izdavač uputio Oglašivaču u skladu s Uvjetima ovog Ugovora. Oglašavanjem okvira Pročitao sam i slažem se s uvjetima i odredbama (ili sličnim tekstom) prihvaćate odredbe i uvjete ovog ugovora.

1. DEFINICIJE I TUMAČENJE

1.1. U ovom Ugovoru (osim ako kontekst drugačije zahtijeva) riječi i izrazi napisani velikim slovima imat će značenja navedena u nastavku:

Akcijski znači instalacije, klikove, prodaju, pojavljivanja, preuzimanja, registracije, pretplate itd. kako je definirano u primjenjivoj ponudi oglašivača, pod uvjetom da je radnju izvršio stvarni krajnji korisnik (koji nije računalno generiran) u normalnom tijeku korištenja bilo kojeg uređaja.

oglašivač označava osobu ili entitet koji oglašava svoje ponude putem mreže i prima proviziju nakon radnje krajnjeg korisnika;

Primjenjivi zakoni znači sve primjenjive zakone, direktive, propise, pravila, obvezne kodekse prakse i/ili ponašanja, presude, sudske naloge, uredbe i dekrete nametnute zakonom ili bilo kojim nadležnim vladinim ili regulatornim tijelom ili agencijom;

primjena ima značenje dano u klauzuli 2.1;

Provizija ima značenje dano u klauzuli 5.1;

Povjerljive informacije znači sve informacije u bilo kojem obliku (uključujući bez ograničenja pisani, usmeni, vizualni i elektronički) koje je ili bi moglo biti otkriveno od strane Društva prije i/ili nakon datuma ovog Ugovora;

Zakoni o zaštiti podataka znači bilo koji i/ili svi primjenjivi domaći i strani zakoni, pravila, direktive i propisi, na bilo kojoj lokalnoj, pokrajinskoj, državnoj ili odgodnoj ili nacionalnoj razini, koji se odnose na privatnost podataka, sigurnost podataka i/ili zaštitu osobnih podataka, uključujući Podatke Direktiva o zaštiti 95/46/EZ i Direktiva o privatnosti i elektroničkim komunikacijama 2002/58/EZ (i odgovarajući lokalni provedbeni zakoni) u vezi s obradom osobnih podataka i zaštitom privatnosti u sektoru elektroničkih komunikacija (Direktiva o privatnosti i elektroničkim komunikacijama) , uključujući sve njihove izmjene ili zamjene, uključujući Uredbu (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti fizičkih osoba u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takve podatke (GDPR);

Krajnji korisnik označava bilo kojeg krajnjeg korisnika koji nije postojeći klijent oglašivača i koji dovrši radnju u skladu s uvjetima članka 4.1;

Lažna radnja znači bilo koju vašu akciju u svrhu stvaranja radnje korištenjem robota, okvira, iframeova, skripti ili bilo kojeg drugog sredstva u svrhu stvaranja nelegitimne komisije;

Tvrtka grupe znači bilo koji subjekt koji izravno ili neizravno kontrolira, kontrolira ili je pod zajedničkom kontrolom s Društvom. U svrhu ove definicije, kontrola (uključujući, s korelativnim značenjima, izraze kontroliranje, kontroliranje i pod zajedničkom kontrolom) znači moć upravljanja ili usmjeravanja poslova dotičnog subjekta, bilo putem vlasništva nad vrijednosnim papirima s pravom glasa, putem ugovor ili na drugi način;

Prava intelektualnog vlasništva znači sva nematerijalna zakonska prava, naslovi i interesi dokazani ili utjelovljeni u ili povezani ili povezani sa sljedećim: (i) svi izumi (bilo da se mogu patentirati ili ne i da li su reducirani na praksu ili ne), sva njihova poboljšanja, patenti i patentne prijave , i svako odvajanje, nastavak, djelomični nastavak, proširenje, ponovno izdavanje, obnova ili preispitivanje patenta izdanog iz toga (uključujući sve inozemne kopije), (ii) svako autorsko djelo, djela zaštićena autorskim pravom (uključujući moralna prava); (iii) računalni softver, uključujući sve i sve softverske implementacije algoritama, modela, metodologija, umjetničkih djela i dizajna, bilo u izvornom kodu ili objektnom kodu, (iv) baze podataka i kompilacije, uključujući bilo koje i sve podatke i zbirke podataka, bilo da su strojne čitljivi ili na neki drugi način, (v) dizajne i sve njihove primjene i registracije, (vi) sve poslovne tajne, povjerljive informacije i poslovne informacije, (vii) trgovačke znakove, uslužne oznake, trgovačka imena, certifikacijske oznake, kolektivne žigove, logotipove, nazive robnih marki, nazivi tvrtki, nazivi domena, korporativni nazivi, trgovački stilovi i trgovačka odjeća, stil odijevanja i druge oznake izvora ili podrijetla i sve njihove prijave i registracije, (viii) sva dokumentacija, uključujući korisničke priručnike i materijale za obuku koji se odnose na bilo koji od gore navedeno i opisi, dijagrami toka i drugi radni proizvodi koji se koriste za dizajn, planiranje, organizaciju i razvoj bilo čega od prethodno navedenog, i (ix) sva druga vlasnička prava, industrijska prava i sva druga slična prava;

Licencirani materijali ima značenje dano u klauzuli 6.1;

Publisher označava osobu ili entitet koji promovira ponude na mreži izdavača;
Web-mjesto izdavača/(S) znači bilo koje web-mjesto (uključujući sve verzije takvog web-mjesta za uređaj) ili aplikaciju u vlasništvu i/ili kojom upravljate vi ili u vaše ime i koje nam identificirate i sve druge marketinške metode uključujući, bez ograničenja, e-poštu i SMS, koje Društvo odobrava za korištenje u Mreži;

Ponude ima značenje dano u klauzuli 3.1;

Regulator znači sva državna, regulatorna i administrativna tijela, agencije, komisije, odbore, tijela i dužnosnike ili drugo regulatorno tijelo ili agenciju koja ima nadležnost nad (ili je odgovorna za ili uključena u regulaciju) Društva ili Društva Grupe s vremena na vrijeme.

3. PRIJAVA I REGISTRACIJA IZDAVAČA

2.1. Da biste postali Izdavač unutar Mreže, morat ćete ispuniti i poslati prijavu (kojoj možete pristupiti ovdje: https://www.leadstackmedia.com/signup/) (Prijava). Tvrtka može od vas zatražiti dodatne informacije kako bi procijenila vašu prijavu. Tvrtka može, prema vlastitom nahođenju, odbiti vašu prijavu za pridruživanje Mreži u bilo kojem trenutku i iz bilo kojeg razloga.

2.2. Bez ograničavanja općenitosti gore navedenog, Tvrtka može odbiti ili prekinuti Vašu prijavu ako Tvrtka vjeruje:

web-mjesta Izdavača uključuju bilo koji sadržaj: (a) koji Društvo smatra ili koji sadrži nezakonit, štetan, prijeteći, klevetnički, opscen, uznemirujući ili rasno, etnički ili na neki drugi način nepoželjan, što samo kao primjer može značiti da sadrži: (i) seksualno eksplicitan, pornografski ili opscen sadržaj (bilo u tekstu ili grafici); (ii) govor ili slike koje su uvredljive, vulgarne, pune mržnje, prijeteće, štetne, klevetničke, klevetničke, uznemirujuće ili diskriminirajuće (bilo da se temelje na rasi, etničkoj pripadnosti, vjeri, vjeri, spolu, seksualnoj orijentaciji, fizičkom nedostatku ili na neki drugi način); (iii) eksplicitno nasilje; (vi) politički osjetljiva ili kontroverzna pitanja; ili (v) bilo koje nezakonito ponašanje ili ponašanje, (b) koje je osmišljeno da privuče osobe mlađe od 18 godina ili ispod minimalne zakonske dobi u primjenjivim jurisdikcijama, (c) koje je zlonamjeran, štetan ili nametljiv softver uključujući bilo koji špijunski softver , adware, trojanci, virusi, crvi, špijunski roboti, zapisivači ključeva ili bilo koji drugi oblik zlonamjernog softvera, ili (d) koji krši privatnost bilo koje treće strane ili prava intelektualnog vlasništva, (e) koji koristi poznate osobe i/ili ključno mišljenje ime, ime, naziv, slika ili glas voditelja i/ili slavnih osoba na bilo koji način koji krše njihovu privatnost i/ili krše bilo koji primjenjivi zakon, između ostalog, na prije odredišnim stranicama ili web-mjestima; ili možda kršite bilo koje primjenjive zakone.

2.3. Tvrtka pridržava pravo pregledati vašu Prijavu i zatražiti od vas svu relevantnu dokumentaciju u ocjeni Prijave iz bilo kojeg razloga, uključujući (ali ne ograničavajući se na) provjeru vašeg identiteta, osobne povijesti, podataka o registraciji (kao što su naziv tvrtke i adresa), vaše financijske transakcije i financijsko stanje.2.4. Ako Društvo po vlastitom nahođenju utvrdi da kršite klauzulu 2.2 na bilo koji način i u bilo koje vrijeme tijekom trajanja ovog Ugovora, može: (i) odmah raskinuti ovaj Ugovor; i (ii) uskratiti bilo koju proviziju koja vam se inače plaća prema ovom Ugovoru i više vam neće biti obavezna plaćati takvu proviziju. 2.5. Ako ste prihvaćeni na Mrežu, u obzir za proviziju, pristajete Društvu pružati marketinške usluge u vezi s Ponudama. Uvijek morate pružati takve usluge u skladu s uvjetima ovog Ugovora.

3. POSTAVLJANJE PONUDA

3.1. Nakon vašeg pristanka na Mrežu, Tvrtka će vam omogućiti pristup reklamnim bannerima, vezama na gumbe, tekstualnim vezama i drugim sadržajima kako je odredio Oglašivač koji će biti povezan s Oglašivačem na sustavu Tvrtke, a svi će se odnositi i povezivati ​​posebno Oglašivaču (u daljnjem tekstu zajedno Ponude). Takve Ponude možete prikazati na svojim web stranicama Izdavača pod uvjetom da: (i) to činite samo u skladu s uvjetima ovog Ugovora; i (ii) posjedovati zakonsko pravo korištenja web stranica Izdavača u vezi s Mrežom.

3.2. Ne smijete promovirati ponude na bilo koji način koji nije istinit, obmanjujući ili nije u skladu s važećim zakonima.

3.3. Ne smijete mijenjati ponudu osim ako prethodno niste dobili pisani pristanak oglašivača da to učinite. Ako Društvo utvrdi da vaša upotreba bilo koje Ponude nije u skladu s uvjetima ovog Ugovora, može poduzeti mjere da takve Ponude učini neoperativnima.

3.4. Ako Tvrtka zatraži bilo kakvu promjenu vaše upotrebe i pozicioniranja Ponuda i/ili Licenciranih materijala ili prestanete koristiti Ponude i/ili Licencirane materijale, morate odmah udovoljiti tom zahtjevu.

3.5. Odmah ćete se pridržavati svih uputa Društva o kojima ćete možda biti obaviješteni s vremena na vrijeme u vezi s korištenjem i postavljanjem Ponuda, Licenciranih materijala i vaših marketinških napora općenito.

3.6. Ako prekršite bilo koju od odredbi u ovoj klauzuli 3 na bilo koji način iu bilo koje vrijeme, Društvo može: (i) odmah raskinuti ovaj Ugovor; i (ii) zadržati bilo koju proviziju koja vam se inače plaća prema ovom Ugovoru i više vam neće biti obavezna plaćati takvu proviziju.

4. KRAJNJI KORISNICI I RADNJE

4.1. potencijalni krajnji korisnik postaje krajnji korisnik nakon što izvrši radnju i: (i) odmah ga potvrdi i odobri oglašivač; i (ii) ispunjava bilo koje druge kvalifikacijske kriterije koje Oglašivač može primjenjivati ​​s vremena na vrijeme po teritoriju prema vlastitom nahođenju.

4.2. Niti vi niti bilo koji od vaših rođaka (ili ako je osoba koja ulazi u ovaj Ugovor pravna osoba, niti direktori, službenici ili zaposlenici takve tvrtke ili rođaci takvih pojedinaca) niste podobni za registraciju/potpisivanje/deponiranje na Mrežu i Ponude. Ako vi ili netko od vaših rođaka pokušate to učiniti, Tvrtka može raskinuti ovaj Ugovor i zadržati sve provizije koje vam se inače plaćaju. Za potrebe ove klauzule, izraz srodnik znači bilo što od sljedećeg: bračni drug, partner, roditelj, dijete ili brat ili sestra.

4.3. Prihvaćate i prihvaćate da će izračun broja Radnji koji je napravio Tvrtka biti jedino i mjerodavno mjerenje i da neće biti otvoren za reviziju ili žalbu. Društvo će vas obavijestiti o broju Krajnjeg korisnika i iznosu provizije putem sustava upravljanja pozadinskog ureda Društva. Dobit ćete pristup takvom sustavu upravljanja nakon odobrenja vaše Prijave.

4.4. Kako biste osigurali točno praćenje, izvješćivanje i prikupljanje provizije, odgovorni ste osigurati da ponude koje se promoviraju na vašim web stranicama izdavača i budu pravilno formatirane tijekom trajanja ovog Ugovora.

5. PROVIZIJA

5.1. Stopa provizije koja vam se plaća prema ovom Ugovoru temeljit će se na Ponudama koje promovirate i bit će vam dostavljena putem veze Moj račun, kojoj možete pristupiti putem sustava upravljanja pozadinskim uredima Društva (Provizija). Komisija se može mijenjati u skladu s uvjetima ovog Ugovora. Vaše kontinuirano oglašavanje Ponuda i Licenciranih materijala predstavljat će vaš pristanak na Komisiju i sve promjene koje provodi Tvrtka.

5.2. Prihvaćate i slažete se da se drugačija shema plaćanja može primijeniti na druge Izdavače koji već primaju plaće od strane Društva u skladu s alternativnom shemom plaćanja ili u drugim posebnim slučajevima kako se s vremena na vrijeme određuje prema vlastitom nahođenju.

5.3. S obzirom na vaše pružanje marketinških usluga u skladu s uvjetima ovog Ugovora, Društvo će vam plaćati proviziju na mjesečnoj osnovi, u roku od približno 10 dana nakon završetka svakog kalendarskog mjeseca, osim ako se strane drugačije ne dogovore u elektronička pošta. Isplate provizije bit će izvršene izravno vama u skladu s vašim preferiranim načinom plaćanja i na račun koji ste naveli u sklopu postupka prijave (određeni račun). Vaša je odgovornost osigurati da su podaci koje ste dali točni i potpuni, a Tvrtka neće imati nikakvu obvezu provjeriti točnost i potpunost takvih detalja. U slučaju da Društvu date netočne ili nepotpune podatke ili niste uspjeli ažurirati svoje podatke i kao rezultat toga vaša Provizija bude isplaćena na netočan Namjenski račun, Kompanija prestaje biti odgovorna prema Vama za bilo koju takvu Proviziju. Bez odstupanja od prethodno navedenog, ako tvrtka nije u mogućnosti prenijeti proviziju na vas, tvrtka zadržava pravo odbiti proviziju u razumnom iznosu koji odražava potrebnu istragu i dodatni rad uključujući, bez ograničenja, administrativni teret koji nastaje vašim naveo netočne ili nepotpune podatke. Ako Tvrtka ne bude u mogućnosti prenijeti bilo kakvu proviziju na vas zbog bilo kakvih nepotpunih ili netočnih podataka o vašem Namjenskom računu, ili iz bilo kojeg drugog razloga koji je izvan kontrole Tvrtke, Tvrtka zadržava pravo uskratiti bilo koju takvu proviziju te će više neće biti obvezni plaćati takvu proviziju.

5.4. Tvrtka pridržava pravo zahtijevati da Društvu dostavite pisanu dokumentaciju koja potvrđuje sve vaše korisnike i vaš Namjenski račun u bilo kojem trenutku, uključujući nakon registracije i kada izvršite bilo kakvu promjenu na svom Namjenskom računu. Tvrtka nije obvezna izvršiti nikakva plaćanja dok se provjera ne završi na njezino zadovoljstvo. Ako Tvrtka vjeruje prema vlastitom nahođenju da joj niste pružili takvu potvrdu, Tvrtka zadržava pravo da odmah raskine ovaj Ugovor i nećete imati pravo na primanje bilo kakve provizije koja je prikupila vašu korist do tog trenutka ili nakon.

5.5. Tvrtka zadržava pravo poduzeti radnje protiv vas ako vi ili bilo koje ponude koje koristite pokazuju obrasce manipuliranja i/ili zlouporabe mreže na bilo koji način. Ako Društvo utvrdi da se takvo ponašanje poduzima, može uskratiti i zadržati sve isplate provizije koje bi vam se inače platile prema ovom Ugovoru i raskinuti ovaj Ugovor s trenutnim učinkom.

5.6. Tvrtka ovime zadržava pravo promjene sheme provizije prema kojoj ste, bili ste ili ćete biti plaćeni.

5.7. Tvrtka ima pravo na prijeboj od iznosa provizije koji vam treba platiti sve povezane troškove povezane s prijenosom takve provizije.

5.8. Ako je provizija koja vam se treba isplatiti u bilo kojem kalendarskom mjesecu manja od 500 USD (minimalni iznos), Tvrtka neće biti obvezna izvršiti uplatu vama i može odgoditi isplatu tog iznosa i kombinirati to s isplatom za naknadni mjesec(a) do trenutka kada ukupna provizija bude jednaka ili veća od minimalnog iznosa.

5.9. Tvrtka u bilo kojem trenutku zadržava pravo pregledati vašu aktivnost prema ovom Ugovoru radi moguće prijevarne radnje, bilo da je takva prijevarna radnja vaša ili krajnjeg korisnika. Razdoblje pregleda neće premašiti 90 dana. Tijekom ovog razdoblja pregleda, Kompanija će imati pravo zadržati bilo koju proviziju koja vam se inače plaća. Svaki slučaj prijevarne radnje s vaše strane (ili od strane krajnjeg korisnika) predstavlja kršenje ovog Ugovora i Tvrtka zadržava pravo da odmah raskine ovaj Ugovor i zadrži svu proviziju koja vam se inače plaća i više neće biti dužna plaćati takva Komisija vama. Tvrtka također zadržava pravo prijeboja od budućih provizija koje vam se plaćaju za sve iznose koje ste već primili za koje se može dokazati da su generirani prijevarom.

5.10. Vaš račun služi isključivo za vašu korist. Ne smijete dopustiti nijednoj trećoj strani da koristi vaš račun, lozinku ili identitet za pristup ili korištenje Mreže i bit ćete u potpunosti odgovorni za sve aktivnosti koje na vašem računu poduzmu treće strane. Nećete nikome otkriti svoje korisničko ime ili lozinku za račun te ćete poduzeti sve korake kako biste osigurali da se takvi detalji ne otkriju nijednoj osobi. Odmah ćete obavijestiti tvrtku ako sumnjate da treća strana zlorabi vaš račun i/ili bilo koja treća strana ima pristup korisničkom imenu ili zaporci vašeg računa. Radi izbjegavanja sumnje, Društvo neće biti odgovorno za bilo kakve aktivnosti koje za vaš račun poduzima treća strana niti za bilo kakvu štetu koja iz toga može proizaći.

5.11. Tvrtka zadržava pravo, prema vlastitom nahođenju, odmah prekinuti bilo koje ili sve marketinške napore u određenim jurisdikcijama, a vi ćete odmah prestati s marketingom osobama u takvim jurisdikcijama. Tvrtka neće biti obavezna platiti vam nikakvu proviziju koja bi vam se inače platila prema ovom Ugovoru u odnosu na takve jurisdikcije.

5.12. Bez odstupanja od klauzule 5.11, Tvrtka zadržava pravo, prema vlastitom nahođenju, da vam odmah prestane plaćati proviziju u odnosu na radnje krajnjih korisnika koje ste generirali iz određene jurisdikcije i odmah ćete prestati s marketingom osobama u takvoj jurisdikciji.

6. INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

6.1. Dodijeljena vam je neprenosiva, neisključiva, opoziva licenca za postavljanje ponuda na web stranice izdavača tijekom trajanja Ugovora, i isključivo u vezi s ponudama, za korištenje određenog sadržaja i materijala koji su sadržani u ponudama (zajedničkim nazivom , Licencirani materijali), isključivo u svrhu generiranja potencijalnih Krajnjih korisnika.

6.2. Nije vam dopušteno mijenjati, mijenjati ili mijenjati Licencirane materijale na bilo koji način.

6.3. Licencirane materijale ne smijete koristiti u bilo koju svrhu osim za stvaranje potencijala krajnjih korisnika.

6.4. Tvrtka ili Oglašivač zadržava sva svoja prava intelektualnog vlasništva u Licenciranim materijalima. Tvrtka ili Oglašivač mogu u bilo kojem trenutku opozvati vašu licencu za korištenje Licenciranih materijala putem pismene obavijesti, nakon čega ćete odmah uništiti ili predati Tvrtki ili Oglašivaču sve takve materijale koji su u vašem posjedu. Prihvaćate da, osim licence koja vam može biti dodijeljena u vezi s ovim, niste stekli niti ćete steći nikakva prava, udjele ili vlasništvo nad Licenciranim materijalima zbog ovog Ugovora ili vaših aktivnosti u nastavku. Navedena licenca prestaje važiti raskidom ovog Ugovora.

7. OBVEZE VEZE VAŠIH WEB-MJESTA IZDAVAČA I MARKETINŠKIH MATERIJALA

7.1. Vi ćete biti isključivo odgovorni za tehnički rad svoje web stranice izdavača i točnost i prikladnost materijala objavljenih na vašoj web stranici izdavača.

7.2. Osim korištenja Ponuda, suglasni ste da nijedna vaša web-stranica izdavača neće sadržavati bilo kakav sadržaj web-mjesta bilo koje Grupe ili bilo koje materijale koji su vlasništvo Društva ili Grupe, osim s Tvrtkom prethodno pismeno dopuštenje. Konkretno, nije vam dopušteno registrirati naziv domene koji uključuje, uključuje ili se sastoji od zaštitnih znakova tvrtki, društava Grupe ili njihovih podružnica ili bilo kojeg naziva domene koji je zbunjujući ili materijalno sličan takvim zaštitnim znakovima.

7.3. Nećete koristiti nikakve neželjene ili neželjene poruke za promicanje ponuda, licenciranih materijala ili bilo kojih web stranica u vlasništvu ili pod upravom bilo koje od Grupacijskih kompanija.

7.4. Ako Tvrtka primi pritužbu da ste sudjelovali u bilo kojoj praksi koja je u suprotnosti s važećim zakonima, uključujući, bez ograničenja, slanje neželjene pošte ili neželjenih poruka (Zabranjene prakse), ovime se slažete da može dati strani koja vrši pritužba sve pojedinosti potrebne da vas strana koja se pritužuje može izravno kontaktirati kako biste riješili pritužbu. Pojedinosti koje Društvo može dati strani koja podnosi pritužbu mogu uključivati ​​vaše ime, adresu e-pošte, poštansku adresu i broj telefona. Ovime jamčite i obvezujete se da ćete odmah prestati sudjelovati u Zabranjenim praksama i poduzeti sve napore kako biste riješili pritužbu. Nadalje, Tvrtka pridržava sva svoja prava u ovoj stvari uključujući, bez ograničenja, pravo da odmah raskine ovaj Ugovor i vaše sudjelovanje u Mreži te da vam prebije ili naplati sve zahtjeve, štete, izdatke, troškove ili novčane kazne nastale ili koje je pretrpjelo Društvo ili bilo koje društvo Grupe u vezi s ovim pitanjem. Ništa što je ovdje navedeno ili izostavljeno neće ni na koji način utjecati na takva prava.

7.5. Obvezujete se da ćete se odmah pridržavati svih uputa i smjernica koje daje Tvrtka ili Oglašivač u vezi s vašim aktivnostima u marketingu i promicanju Ponuda uključujući, bez ograničenja, sve upute primljene od Tvrtke ili Oglašivača u kojima se od vas traži da objavite na web stranicama Izdavača. informacije o novim značajkama i promocijama u Ponudama. Ako prekršite gore navedeno, Tvrtka može raskinuti ovaj Ugovor i vaše sudjelovanje u Mreži odmah i/ili uskratiti bilo koju proviziju koju vam inače duguje i više vam neće biti obavezna plaćati takvu proviziju.

7.6. Društvu ćete dati takve informacije (i surađivati ​​sa svim zahtjevima i istragama) koje Društvo može razumno zahtijevati kako bi zadovoljilo bilo koje obveze izvješćivanja informacija, objavljivanja i druge povezane obveze bilo kojem Regulatoru s vremena na vrijeme, te ćete surađivati raditi sa svim takvim regulatorima izravno ili preko Društva, prema zahtjevima Društva.

7.7. Nećete prekršiti uvjete korištenja i sva važeća pravila bilo koje tražilice.

7.8. U slučaju da prekršite bilo koju od klauzula 7.1 do 7.8 (uključivo), na bilo koji način iu bilo koje vrijeme, Društvo može: (i) odmah raskinuti ovaj Ugovor; i (ii) zadržati bilo koju proviziju koja vam se inače plaća prema ovom Ugovoru i više vam neće biti obavezna plaćati takvu proviziju.

8. TERMIN

8.1. Trajanje ovog Ugovora započinje vašim prihvaćanjem odredbi i uvjeta ovog Ugovora kako je gore navedeno i ostat će na snazi ​​dok ga bilo koja strana ne raskine u skladu s njegovim uvjetima.

8.2. U bilo kojem trenutku bilo koja strana može odmah raskinuti ovaj Ugovor, s razlogom ili bez njega, davanjem pismene obavijesti drugoj strani o raskidu (putem e-pošte).

8.3. U slučaju da se ne prijavite na svoj račun 60 uzastopnih dana, možemo raskinuti ovaj Ugovor bez obavijesti.

8.4. Nakon raskida ovog Ugovora, Tvrtka može zadržati konačnu isplatu bilo koje provizije koja bi vam se inače isplatila na razumno vrijeme kako bi osigurala isplatu točnog iznosa provizije.

8.5. Po raskidu ovog Ugovora iz bilo kojeg razloga, odmah ćete prestati koristiti i ukloniti sa svoje web stranice sve ponude i licencirane materijale i sva druga imena, oznake, simbole, autorska prava, logotipe, dizajne ili druge vlasničke oznake ili svojstva koja su u vlasništvu, razvijena, licencirana ili kreirana od strane Društva i/ili koje vam je pružilo ili u ime Društva u skladu s ovim Ugovorom ili u vezi s Mrežom. Nakon raskida ovog Ugovora i isplate od strane Društva svih provizija dospjelih u trenutku raskida, Društvo neće imati obvezu izvršiti bilo kakva daljnja plaćanja prema Vama.

8.6. Odredbe klauzula 6, 8, 10, 12, 14, 15, kao i bilo koje druge odredbe ovog Ugovora koje predviđaju izvedbu ili poštivanje nakon raskida ili isteka ovog Ugovora ostat će na snazi ​​i nakon isteka ili raskida ovog Ugovora i nastaviti u cijelosti snagu i učinak za razdoblje koje je u njemu navedeno, ili ako razdoblje nije navedeno, na neodređeno vrijeme.

9. IZMJENA

9.1. Tvrtka može izmijeniti bilo koje odredbe i uvjete sadržane u ovom Ugovoru, u bilo koje vrijeme prema vlastitom nahođenju. Slažete se da se objavljivanje obavijesti o promjeni uvjeta ili novog ugovora na web stranici Društva smatra dostatnim pružanjem obavijesti i takve izmjene stupaju na snagu od datuma objave.

9.2. Ako vam je bilo koja izmjena neprihvatljiva, vaš jedini izlaz je raskid ovog Ugovora, a vaše daljnje sudjelovanje u Mreži nakon objave obavijesti o promjeni ili novog ugovora na web stranici Društva predstavljat će obvezujuće prihvaćanje promjene. Zbog gore navedenog, trebali biste često posjećivati ​​web stranicu Društva i pregledavati odredbe i uvjete ovog Ugovora.

10. OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

10.1. Ništa u ovoj klauzuli ne isključuje niti ograničava odgovornost bilo koje strane za smrt ili osobnu ozljedu koja je posljedica grubog nemara te strane ili za prijevaru, lažno pogrešno prikazivanje ili lažno predstavljanje.

10.2. Tvrtka neće biti odgovorna (u ugovoru, deliktu (uključujući nemar) ili za kršenje zakonske obveze ili na bilo koji drugi način) za bilo koji: stvarni ili očekivani neizravni, posebni ili posljedični gubitak ili štetu;
gubitak prilike ili gubitak očekivane uštede;
gubitak ugovora, posla, dobiti ili prihoda;
gubitak dobre volje ili ugleda; ili
gubitak podataka.

10.3. Ukupna odgovornost Društva u pogledu bilo kakvog gubitka ili štete koju ste pretrpjeli, a koja proizlazi iz ili u vezi s ovim Ugovorom, bilo u ugovoru, deliktu (uključujući nemar) ili zbog kršenja zakonske obveze ili na bilo koji drugi način, neće premašiti ukupna provizija koja vam je plaćena ili koja vam se plaća prema ovom Ugovoru tijekom šest (6) mjeseci prije okolnosti koje su dovele do potraživanja.

10.4. Prihvaćate i slažete se da su ograničenja sadržana u ovoj klauzuli 10 razumna u danim okolnostima i da ste uzeli neovisni pravni savjet u vezi s istim.

11. ODNOS STRANA

Vi i Tvrtka ste neovisni ugovaratelji i ništa u ovom Ugovoru neće stvoriti nikakvo partnerstvo, zajedničko ulaganje, agenciju, franšizu, prodajnog predstavnika ili radni odnos između strana.

12. ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

TVRTKA NE DAJE NIKAKVA IZRIČITA ILI POSREDNA JAMSTVA ILI IZJAVE U OBZIRU NA MREŽU (UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, JAMSTVA PRIKLADNOSTI, PRIKLADNOSTI ZA PRODAJU, NEKRŠENJA ILI BILO KOJA POSREDNA JAMSTVA KOJA PROIZLAZE IZ TIJEKA IZVEDBE, POSLOVANJA , ILI TRGOVAČKA UPORABA). UZ TO, DRUŠTVO NE IZJAVLJUJE DA ĆE RAD PONUDA ILI MREŽE BITI NEPREKIDANO ILI BEZ POGREŠAKA I NEĆE BITI ODGOVORNO ZA POSLJEDICE BILO KAKVIH PREKIDA ILI POGREŠAKA.

13. IZJAVE I JAMSTVA

Ovime izjavljujete i jamčite Društvu da:

prihvatili ste odredbe i uvjete ovog Ugovora, koji za vas stvara pravne, valjane i obvezujuće obveze, izvršive protiv vas u skladu s njihovim uvjetima;
sve informacije koje ste dali u svojoj Prijavi su istinite i točne;
vaše sklapanje i izvršavanje vaših obveza prema ovom ugovoru neće biti u sukobu s odredbama bilo kojeg ugovora u kojem ste stranka niti ih kršiti ili kršiti primjenjive zakone;
imate i imat ćete tijekom trajanja ovog Ugovora sva odobrenja, dozvole i licence (što uključuje, ali nije ograničeno na sva odobrenja, dozvole i licence potrebne od bilo kojeg primjenjivog regulatora) potrebna za sklapanje ovog Ugovora, sudjelovanje u Mreži ili primiti plaćanje prema ovom Ugovoru;
ako ste fizička, a ne pravna osoba, punoljetna ste osoba s najmanje 18 godina; i
procijenili ste zakone koji se odnose na vaše aktivnosti i obveze prema ovom Ugovoru i neovisno ste zaključili da možete pristupiti ovom Ugovoru i ispuniti svoje obveze prema ovom Ugovoru bez kršenja bilo kojeg Primjenjivog zakona. Morate se pridržavati primjenjivih zakona o zaštiti podataka i u mjeri u kojoj prikupljate i/ili dijelite bilo koje osobne podatke (kao što je ovaj pojam definiran u Zakonima o zaštiti podataka) s Tvrtkom, ovime se slažete s Uvjetima obrade podataka koji su ovdje priloženi kao Dodatak A i ovdje uključen referencom.

14. TAJNA

14.1. Tvrtka vam može otkriti povjerljive podatke kao rezultat vašeg sudjelovanja kao izdavača unutar mreže.

14.2. Ne smijete otkriti nikakve povjerljive podatke nijednoj drugoj osobi. Bez obzira na prethodno navedeno, možete otkriti povjerljive informacije u mjeri u kojoj: (i) zahtijeva zakon; ili (ii) informacije su dospjele u javnu domenu bez vaše krivnje.

14.3. Ne smijete davati nikakve javne objave u vezi s bilo kojim aspektom ovog Ugovora ili vašeg odnosa s Tvrtkom bez prethodnog pisanog odobrenja Tvrtke.

15. OBEŠTEĆENJE

15.1. Ovime se slažete da ćete obeštetiti, braniti i osloboditi od odgovornosti tvrtku, njezine dioničare, službenike, direktore, zaposlenike, agente, kompanije Grupe, nasljednike i ustupitelje (oštećene strane), od i protiv svih potraživanja i svih izravnih, neizravnih ili posljedičnih obveze (uključujući gubitak dobiti, gubitak poslovanja, smanjenje goodwilla i slične gubitke), troškove, postupke, štete i izdatke (uključujući pravne i druge profesionalne naknade i troškove) dodijeljene ili nastale ili plaćene od bilo koje od obeštećenih strana , kao rezultat ili u vezi s vašim kršenjem vaših obveza, jamstava i izjava sadržanih u ovom Ugovoru.

15.2. Odredbe ove klauzule 15 ostaju na snazi ​​i nakon raskida ovog Ugovora bez obzira na to.

16. CIJELI UGOVOR

16.1. Odredbe sadržane u ovom Ugovoru i Vašoj Prijavi sačinjavaju cjelokupan sporazum između stranaka u vezi s predmetom ovog Ugovora, i nijedna izjava ili poticaj u vezi s takvim predmetom od strane bilo koje strane koji nije sadržan u ovom Ugovoru, ili Zahtjev će biti valjan ili obvezujući za strane.

16.2. Odredbe ove klauzule 15 ostaju na snazi ​​i nakon raskida ovog Ugovora bez obzira na to.

17. NEOVISNA ISTRAGA

Potvrđujete da ste pročitali ovaj Ugovor, da ste imali priliku konzultirati se sa svojim pravnim savjetnicima ako ste to željeli i da se slažete sa svim njegovim odredbama i uvjetima. Neovisno ste procijenili poželjnost sudjelovanja u Mreži i ne oslanjate se ni na jedno predstavljanje, jamstvo ili izjavu osim onih navedenih u ovom Ugovoru.

18. RAZNO

18.1. ovaj Ugovor i sva pitanja u vezi s njim regulirat će se i tumačiti u skladu sa zakonima Engleske. Sudovi Engleske imat će isključivu nadležnost nad bilo kojim sporom koji proizlazi iz ili se odnosi na ovaj Ugovor i transakcije koje su njime predviđene.

18.2. Bez odstupanja od prava Društva prema ovom Ugovoru i/ili zakonu, Društvo može prebiti bilo koji iznos koji joj dugujete u skladu s ovim Ugovorom i/ili zakonom od bilo kojeg iznosa koji imate pravo primiti od Društva , iz bilo kojeg izvora.

18.3. Ne možete prenijeti ovaj Ugovor, po sili zakona ili na drugi način, bez izričitog prethodnog pisanog pristanka Društva. Podložno tom ograničenju, ovaj će Ugovor biti obvezujući, primjenjivat će se u korist stranaka i njihovih nasljednika i opunomoćenika te će biti izvršiv. Ne smijete sklapati podugovore niti sklopiti bilo kakav dogovor prema kojem druga osoba treba izvršiti bilo koju ili sve vaše obveze prema ovom Ugovoru.

18.4. Propust Društva da nametne vaše striktno izvršavanje bilo koje odredbe ovog Ugovora neće predstavljati odricanje od prava da naknadno provede takvu odredbu ili bilo koju drugu odredbu ovog Ugovora.

18.5. Tvrtka pridržava pravo prenijeti, ustupiti, podlicencirati ili dati u zalog ovaj Ugovor, u cijelosti ili djelomično, bez vašeg pristanka: (i) bilo kojem Društvu grupe ili (ii) bilo kojem subjektu u slučaju spajanja, prodaje imovine ili druge slične korporativne transakcije u koje Društvo može biti uključeno. Društvo će vas obavijestiti o svakom takvom prijenosu, ustupanju, podlicenci ili zalogu objavljivanjem nove verzije ovog Ugovora na web stranici Društva.

18.6. Svaka klauzula, odredba ili dio ovog Ugovora koje je nadležni sud izričito proglasio nevaljanim, ništavim, nezakonitim ili na drugi način neprovedivim, bit će izmijenjeni u mjeri potrebnoj da bi bili valjani, zakoniti i provedivi ili izbrisani ako takva izmjena nije izvediva, te takva izmjena ili brisanje neće utjecati na provedivost ostalih odredbi ovog Ugovora.

18.7. U ovom Ugovoru, osim ako kontekst ne zahtijeva drugačije, riječi koje označavaju jedninu uključuju množinu i obrnuto, a riječi koje označavaju muški rod uključuju ženski i srednji rod i obrnuto.

18.8. Svaki izraz uveden izrazima uključujući, uključiti ili bilo kojim sličnim izrazom tumačit će se kao ilustrativni i neće ograničavati smisao riječi ispred tih izraza.

19. Mjerodavno pravo


Ovim će se ugovorom upravljati, tumačiti i provoditi u skladu sa zakonima Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske, bez obzira na njegova pravila o sukobu zakona.

DODATAK A UVJETI OBRADE PODATAKA

Izdavač i tvrtka pristaju na ove Uvjete zaštite podataka (DPA). Ovaj DPA sklapaju Izdavač i Tvrtka i dopunjuju Ugovor.

1. Uvod

1.1. Ovaj DPA odražava ugovor strane o obradi osobnih podataka u vezi sa Zakonima o zaštiti podataka. 1.2. Svaka nejasnoća u ovom DPA-u bit će razriješena kako bi se stranama omogućilo pridržavanje svih zakona o zaštiti podataka. 1.3. U slučaju i u mjeri u kojoj zakoni o zaštiti podataka nameću strože obveze stranama nego prema ovom DPA-u, zakoni o zaštiti podataka će prevladati

2. Definicije i tumačenje

2.1. U ovom DPA:

Predmet podataka znači nositelj podataka na kojeg se odnose osobni podaci.
Osobni podaci znači sve osobne podatke koje stranka obrađuje prema Ugovoru u vezi s pružanjem ili korištenjem (prema potrebi) usluga.
Sigurnosni incident znači svako slučajno ili nezakonito uništenje, gubitak, izmjena, neovlašteno otkrivanje ili pristup osobnim podacima. Da ne bi bilo zabune, bilo koji Povreda osobnih podataka sadržavat će sigurnosni incident.
Pojmovi kontrolor, obrada i procesor kako se koriste u ovome imaju značenja navedena u GDPR.
Svako upućivanje na pravni okvir, statut ili drugi zakonski akt je upućivanje na njega kako je izmijenjen ili ponovno donesen s vremena na vrijeme.

3. Primjena ovog DPA

3.1. Ovaj DPA primjenjivat će se samo u mjeri u kojoj su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:

3.1.1. Tvrtka obrađuje osobne podatke koje Izdavač stavlja na raspolaganje u vezi s Ugovorom.

3.2. Ovaj DPA primjenjivat će se samo na usluge za koje su se strane dogovorile u Ugovoru, koji uključuje DPA referencom.

3.2.1. Zakoni o zaštiti podataka primjenjuju se na obradu osobnih podataka.

4. Uloge i ograničenja obrade

4.1 Neovisni kontrolori. Svaka strana neovisni je voditelj obrade osobnih podataka prema Zakonima o zaštiti podataka;
će pojedinačno odrediti svrhe i sredstva svoje obrade Osobnih podataka; i
će se pridržavati obveza koje se na njega primjenjuju u skladu sa Zakonima o zaštiti podataka u pogledu obrade osobnih podataka.

4.2. Ograničenja obrade. Odjeljak 4.1 (Neovisni voditelji obrade) neće utjecati na bilo kakva ograničenja prava bilo koje strane na korištenje ili drugu obradu osobnih podataka prema Ugovoru.

4.3. Dijeljenje osobnih podataka. U izvršavanju svojih obveza prema Ugovoru, strana može dati osobne podatke drugoj strani. Svaka će strana obrađivati ​​osobne podatke samo za (i) svrhe navedene u Ugovoru ili kako su (ii) na drugi način dogovorene u pisanom obliku između stranaka, pod uvjetom da je takva obrada strogo u skladu s (iii) Zakonima o zaštiti podataka, (ii) relevantnom privatnošću Zahtjevi i (iii) njegove obveze prema ovom Ugovoru (Dopuštene svrhe). Nijedna strana neće dijeliti nikakve osobne podatke s drugom strankom (i) koji sadrže osjetljive podatke; ili (ii) koji sadrži osobne podatke koji se odnose na djecu mlađu od 16 godina.

4.4. Zakonski temelji i transparentnost. Svaka će strana održavati javno dostupnu politiku privatnosti na svojim mobilnim aplikacijama i web-mjestima koja je dostupna putem istaknute poveznice koja zadovoljava zahtjeve transparentnosti otkrivanja podataka iz Zakona o zaštiti podataka. Svaka strana jamči i izjavljuje da je subjektima podataka pružila odgovarajuću transparentnost u pogledu prikupljanja i upotrebe podataka i svih potrebnih obavijesti te da je ishodila sve potrebne privole ili dozvole. Ovime se pojašnjava da je Izdavač početni voditelj obrade osobnih podataka. Ako se Izdavač oslanja na privolu kao svoju pravnu osnovu za obradu osobnih podataka, osigurat će dobivanje odgovarajućeg potvrdnog akta privole od subjekata podataka u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka kako bi on i druga strana obrađivali takve osobne podatke kako je postavljeno ovdje vani. Prethodno navedeno ne umanjuje odgovornosti Društva prema Zakonima o zaštiti podataka (kao što je zahtjev da se subjektu podataka daju informacije u vezi s obradom osobnih podataka). Obje strane surađivat će u dobroj vjeri kako bi utvrdile zahtjeve za otkrivanjem informacija i svaka strana ovime dopušta drugoj strani da ih identificira u politici privatnosti druge strane, te da pruži poveznicu na politiku privatnosti druge strane u svojoj politici privatnosti.

4.5. Prava ispitanika. Dogovoreno je da kada bilo koja strana primi zahtjev od subjekta podataka u vezi s osobnim podacima koje ta strana kontrolira, tada će ta strana biti odgovorna za izvršenje zahtjeva, u skladu sa Zakonima o zaštiti podataka.

5. Prijenosi osobnih podataka

5.1. Prijenosi osobnih podataka izvan Europskog gospodarskog prostora. Bilo koja strana može prenijeti osobne podatke izvan Europskog gospodarskog prostora ako je u skladu s odredbama o prijenosu osobnih podataka trećim zemljama u Zakonima o zaštiti podataka (kao što je putem klauzula o modelu korištenja ili prijenosa osobnih podataka jurisdikcijama koje mogu biti odobrene kao primjerenu pravnu zaštitu podataka od strane Europske komisije.

6. Zaštita osobnih podataka.

Strane će osigurati razinu zaštite osobnih podataka koja je barem jednaka onoj koja se zahtijeva prema Zakonima o zaštiti podataka. Obje strane će provesti odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere za zaštitu osobnih podataka. U slučaju da stranka pretrpi potvrđeni sigurnosni incident, svaka će strana obavijestiti drugu stranu bez nepotrebnog odgađanja i strane će surađivati ​​u dobroj vjeri kako bi se dogovorile i poduzele mjere koje bi mogle biti potrebne za ublažavanje ili popravljanje učinaka sigurnosnog incidenta. .