Yhteistyöehdot

Tämä sopimus (jäljempänä Sopimus) sisältää täydelliset sopimusehdot

Payday Ventures Limited, 86-90 Paul Street, Lontoo, EC2A 4NE

ja sinä (sinä ja sinun),

koskien: (i) hakemustasi osallistua tytäryhtiönä Yhtiön kumppaniverkostoohjelmaan (verkosto); ja (ii) osallistumisesi Verkostoon ja Tarjouksiin liittyvien markkinointipalvelujen tarjoamiseen. Yritys hallinnoi verkostoa, jonka ansiosta Mainostajat voivat mainostaa tarjouksiaan verkoston kautta julkaisijoille, jotka mainostavat tällaisia ​​tarjouksia mahdollisille loppukäyttäjille. Yritys saa välityspalkkion jokaisesta toiminnasta, jonka Julkaisija on tämän Sopimuksen ehtojen mukaisesti lähettänyt Mainostajalle. Markkinoimalla olen lukenut ja hyväksyn käyttöehdot (tai vastaavan sanamuodon) hyväksyt tämän sopimuksen ehdot.

1. MÄÄRITELMÄT JA TULKINTA

1.1. Tässä Sopimuksessa (ellei asiayhteys toisin edellytä) isolla kirjoitetuilla sanoilla ja ilmaisuilla on seuraavat merkitykset:

Toiminta tarkoittaa asennuksia, napsautuksia, myyntiä, näyttökertoja, latauksia, rekisteröintejä, tilauksia jne. Mainostajan soveltuvassa Tarjouksessa määritellyllä tavalla edellyttäen, että toiminnon on suorittanut todellinen loppukäyttäjä (jota ei ole luotu tietokoneella) normaalin kurssin aikana. minkä tahansa laitteen käyttämisestä.

mainostajan tarkoittaa henkilöä tai yhteisöä, joka mainostaa tarjouksiaan verkoston kautta ja saa palkkion loppukäyttäjän toiminnasta;

Sovellettavat lait tarkoittaa kaikkia soveltuvia lakeja, direktiivejä, määräyksiä, sääntöjä, pakollisia käytänne- ja/tai käyttäytymissääntöjä, tuomioita, oikeudellisia määräyksiä, määräyksiä ja asetuksia, jotka on asetettu lain tai minkä tahansa toimivaltaisen valtion tai sääntelyviranomaisen tai viraston toimesta;

Hakemus jolla on kohdassa 2.1 annettu merkitys;

Provisio jolla on kohdassa 5.1 annettu merkitys;

Luottamuksellista tietoa tarkoittaa kaikkia tietoja missä tahansa muodossa (mukaan lukien rajoituksetta kirjallinen, suullinen, visuaalinen ja sähköinen), jotka yritys on luovuttanut tai voidaan paljastaa ennen tämän sopimuksen päivämäärää ja/tai sen jälkeen;

Tietosuojalait tarkoittaa mitä tahansa ja/tai kaikkia sovellettavia kotimaisia ​​ja ulkomaisia ​​lakeja, sääntöjä, direktiivejä ja määräyksiä millä tahansa paikallisella, provinssilla, osavaltion tai lykkäyksen tai kansallisella tasolla, jotka liittyvät tietosuojaan, tietoturvaan ja/tai henkilötietojen suojaamiseen, mukaan lukien tiedot Suojadirektiivi 95/46/EY ja yksityisyyttä ja sähköistä viestintää koskeva direktiivi 2002/58/EY (ja vastaavat paikalliset täytäntöönpanolait) henkilötietojen käsittelystä ja yksityisyyden suojasta sähköisen viestinnän alalla (yksityisyyden suojaa ja sähköistä viestintää koskeva direktiivi) , mukaan lukien niihin tehdyt muutokset tai korvaukset, mukaan lukien luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja henkilötietojen vapaasta liikkuvuudesta 2016 päivänä huhtikuuta 679 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 27/2016 tällaiset tiedot (GDPR);

Loppukäyttäjä tarkoittaa mitä tahansa loppukäyttäjää, joka ei ole Mainostajan olemassa oleva asiakas ja joka suorittaa toiminnon kohdan 4.1 ehtojen mukaisesti;

Vilpillinen toiminta tarkoittaa mitä tahansa sinun toimintaasi, jonka tarkoituksena on luoda toiminto robottien, kehysten, iframe-kehysten, skriptien tai muiden keinojen avulla laittoman komission luomiseksi;

Konserniyhtiö tarkoittaa mitä tahansa tahoa, joka suoraan tai epäsuorasti hallitsee, hallitsee yhtiötä tai on yhteisessä määräysvallassa yhtiön kanssa. Tässä määritelmässä määräysvallalla (mukaan lukien korrelatiivisilla merkityksillä termit määräysvalta, määräysvallassa oleva ja yhteisen määräysvallan alainen) tarkoitetaan valtaa hallita tai ohjata kyseisen yhteisön asioita joko äänivaltaisten arvopapereiden omistuksen kautta, sopimus tai muutoin;

Immateriaalioikeudet tarkoittaa kaikkia aineettomia laillisia oikeuksia, nimikkeitä ja etuja, jotka todistetaan tai jotka ilmenevät tai liittyvät tai liittyvät tai liittyvät seuraaviin: (i) kaikki keksinnöt (joko patentoitavissa tai ei patentoitavissa ja riippumatta siitä, onko ne toteutettu vai ei), kaikki niihin tehdyt parannukset, patentit ja patenttihakemukset , ja sen myöntämän patentin (mukaan lukien mahdolliset ulkomaiset vastineet) jakaminen, jatkaminen, jatkaminen osittain, laajentaminen, uudelleen myöntäminen, uusiminen tai uudelleentarkastelu, (ii) mikä tahansa tekijänoikeus, tekijänoikeudella suojattuja teoksia (mukaan lukien moraaliset oikeudet); (iii) tietokoneohjelmistot, mukaan lukien kaikki ja kaikki algoritmien, mallien, menetelmien, kuvituksen ja mallien ohjelmistototeutukset, joko lähdekoodissa tai objektikoodissa, (iv) tietokannat ja kokoelmat, mukaan lukien kaikki ja kaikki data ja tietokokoelmat, olivatpa ne sitten koneellisia luettavissa tai muuten, (v) mallit ja niiden sovellukset ja rekisteröinnit, (vi) kaikki liikesalaisuudet, Luottamukselliset tiedot ja yritystiedot, (vii) tavaramerkit, palvelumerkit, kauppanimet, sertifiointimerkit, kollektiiviset merkit, logot, tuotemerkit, yritysten nimet, verkkotunnukset, yritysten nimet, kauppatyylit ja pukeutuminen, ulkoasu ja muut lähde- tai alkuperämerkinnät ja kaikki ja niiden sovellukset ja rekisteröinnit, (viii) kaikki asiakirjat, mukaan lukien käyttöoppaat ja koulutusmateriaalit, jotka liittyvät mihin tahansa edellä mainitut ja kuvaukset, vuokaaviot ja muut työtuotteet, joita käytetään minkä tahansa edellä olevan suunnitteluun, suunnitteluun, järjestämiseen ja kehittämiseen, ja (ix) kaikki muut omistusoikeudet, teolliset oikeudet ja muut vastaavat oikeudet;

Lisensoidut materiaalit jolla on kohdassa 6.1 annettu merkitys;

julkaisija tarkoittaa henkilöä tai yhteisöä, joka mainostaa tarjouksia Publisher Networkissa;
Julkaisijan verkkosivusto/sivusto(t) tarkoittaa mitä tahansa verkkosivustoa (mukaan lukien tällaisen verkkosivuston laitekohtaiset versiot) tai sovelluksia, jotka omistat ja/tai joita käytät tai joita sinä tai puolestasi hallinnoit ja jonka tunnistat meille, sekä muita markkinointimenetelmiä, mukaan lukien rajoituksetta sähköpostit ja tekstiviestit, jonka Yhtiö hyväksyy käytettäväksi verkostossa;

Tarjoukset jolla on kohdassa 3.1 annettu merkitys;

säädin tarkoittaa mitä tahansa valtion, sääntelyn ja hallinnon viranomaisia, virastoja, toimikuntia, johtokuntia, elimiä ja virkamiehiä tai muuta sääntelyelintä tai virastoa, jolla on lainkäyttövalta (tai vastuussa tai osallisena) Yhtiön tai konsernin yhtiöiden ajoittain.

3. JULKAISIJAHAKEMUS JA REKISTERÖINTI

2.1. Ryhtyäksesi julkaisijaksi verkostossa sinun on täytettävä ja lähetettävä hakemus (johon pääset täältä: https://www.leadstackmedia.com/signup/) (Hakemus). Yritys voi pyytää sinulta lisätietoja hakemuksesi arvioimiseksi. Yritys voi oman harkintansa mukaan evätä hakemuksesi liittyä verkostoon milloin tahansa mistä tahansa syystä.

2.2. Rajoittamatta edellä olevan yleisyyttä, Yritys voi evätä tai lopettaa hakemuksesi, jos Yhtiö uskoo:

Julkaisijoiden Web-sivustot sisältävät mitä tahansa sisältöä: (a) jonka Yritys pitää tai joka sisältää laitonta, haitallista, uhkaavaa, kunniaa loukkaavaa, säädytöntä, häiritsevää tai rasistisesti, etnisesti tai muuten vastenmielistä, mikä vain esimerkin vuoksi voi tarkoittaa että se sisältää: (i) seksuaalista, pornografista tai säädytöntä sisältöä (joko tekstiä tai grafiikkaa); (ii) puhe tai kuvat, jotka ovat loukkaavia, hävyttäviä, vihamielisiä, uhkaavia, haitallisia, herjaavia, herjaavia, häiritseviä tai syrjiviä (joko perustuu rotuun, etniseen alkuperään, uskontoon, uskontoon, sukupuoleen, seksuaaliseen suuntautumiseen, fyysiseen vammaisuuteen tai muuhun); (iii) graafinen väkivalta; vi) poliittisesti arkaluontoiset tai kiistanalaiset kysymykset; tai (v) mikä tahansa laiton käytös tai toiminta, (b) joka on suunniteltu vetoamaan alle 18-vuotiaisiin henkilöihin tai sovellettavien lainkäyttöalueiden lakisääteisen vähimmäisiän alapuolelle, (c) joka on haitallista, haitallista tai tunkeilevaa ohjelmistoa, mukaan lukien vakoiluohjelmat , mainosohjelmat, troijalaiset, virukset, madot, vakoilubotit, avainten kirjaajat tai muut haittaohjelmat, tai (d) joka loukkaa kolmannen osapuolen yksityisyyttä tai immateriaalioikeuksia, (e) joka käyttää kuuluisia henkilöitä ja/tai keskeisiä mielipiteitä johtajien ja/tai julkkisten nimi, nimi, kuva tai ääni millään tavalla, joka loukkaa heidän yksityisyyttään ja/tai sovellettavia lakeja, muun muassa aloitussivuilla tai -sivustoilla ; tai saatat rikkoa mitä tahansa sovellettavia lakeja.

2.3. Yritys varaa oikeuden tarkistaa hakemuksesi ja pyytää sinulta kaikkia asiaankuuluvia asiakirjoja hakemuksen arvioinnissa mistä tahansa syystä, mukaan lukien (mutta ei rajoittuen) henkilöllisyytesi, henkilöhistoriasi, rekisteröintitietosi (kuten yrityksen nimi ja osoite) vahvistaminen. rahoitustapahtumat ja taloudellinen asema.2.4. Jos Yritys päättää oman harkintansa mukaan, että rikot kohtaa 2.2 millään tavalla ja milloin tahansa tämän Sopimuksen voimassaoloaikana, se voi: (i) irtisanoa tämän Sopimuksen välittömästi; ja (ii) pidättäytyä kaikista muutoin sinulle tämän sopimuksen nojalla maksettavista provisioista, eikä hän ole enää velvollinen maksamaan tällaisia ​​provisioita sinulle.2.5. Jos sinut hyväksytään verkostoon, sitoudut vastikkeena tarjoamaan Yhtiölle Tarjouksiin liittyvät markkinointipalvelut. Sinun on aina tarjottava tällaiset palvelut tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti.

3. TARJOUSTEN ASETTAMINEN

3.1. Kun hyväksyt verkoston, Yritys antaa sinulle pääsyn bannerimainoksiin, painikelinkkeihin, tekstilinkkeihin ja muuhun Mainostajan määrittelemään sisältöön, joka liitetään Mainostajaan Yrityksen järjestelmässä. Kaikkien näiden tulee liittyä ja linkittää erikseen. Ilmoittajalle (jäljempänä yhteisesti tarjoukset). Voit näyttää tällaisia ​​tarjouksia julkaisijan verkkosivustollasi, jos: (i) teet sen vain tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti; ja (ii) omistaa laillisen oikeuden käyttää julkaisijoiden verkkosivustoja suhteessa verkostoon.

3.2. Et saa mainostaa Tarjouksia millään tavalla, joka ei ole totuudenmukainen, harhaanjohtava tai ei ole sovellettavien lakien mukainen.

3.3. Et saa muokata Tarjousta, ellet ole saanut siihen etukäteen kirjallista lupaa Mainostajalta. Jos Yritys toteaa, että minkä tahansa Tarjouksen käyttösi ei ole tämän Sopimuksen ehtojen mukaista, se voi ryhtyä toimenpiteisiin tehdäkseen tarjouksista toimintakyvyttömiä.

3.4. Jos Yritys pyytää muutoksia tarjousten ja/tai lisensoitujen materiaalien käyttöön ja sijoitteluun tai lopettaa Tarjousten ja/tai lisensoitujen materiaalien käytön, sinun on viipymättä noudatettava pyyntöä.

3.5. Noudatat välittömästi kaikkia Yrityksen ohjeita, jotka sinulle voidaan ajoittain ilmoittaa koskien Tarjousten, Lisensoidun materiaalin käyttöä ja sijoittamista sekä markkinointitoimiasi yleensä.

3.6. Jos rikot mitä tahansa tämän kohdan 3 ehtoja millä tahansa tavalla ja milloin tahansa, Yritys voi: (i) irtisanoa tämän Sopimuksen välittömästi; ja (ii) pidättävät itsellesi muutoin tämän Sopimuksen nojalla maksettavat palkkiot, eikä he ole enää velvollinen maksamaan tällaisia ​​provisioita sinulle.

4. LOPPUKÄYTTÄJÄT JA TOIMENPITEET

4.1. potentiaalisesta Loppukäyttäjästä tulee Loppukäyttäjä, kun hän suorittaa Toiminnon ja (i) Mainostaja on välittömästi vahvistanut ja hyväksynyt hänet; ja (ii) täyttää kaikki muut kelpoisuusvaatimukset, joita Mainostaja voi ajoittain soveltaa alueella oman harkintansa mukaan.

4.2. Sinä tai kukaan sukulaisistasi (tai jos tämän Sopimuksen tekevä henkilö on oikeushenkilö, eivät tällaisen yrityksen johtajat, toimihenkilöt tai työntekijät tai tällaisten henkilöiden sukulaiset) ole oikeutettuja rekisteröitymään/allekirjoittamaan/tallettamaan verkostoon ja Tarjoukset. Jos sinä tai joku sukulaisistasi yrittää tehdä niin, yritys voi irtisanoa tämän Sopimuksen ja pidättää itsellään muutoin sinulle maksettavat palkkiot. Tässä lausekkeessa sukulainen tarkoittaa mitä tahansa seuraavista: puoliso, kumppani, vanhempi, lapsi tai sisarus.

4.3. Ymmärrät ja hyväksyt, että Yrityksen toimenpiteiden lukumäärän laskelma on ainoa ja arvovaltainen mittaustapa, eikä siitä voida tarkistaa tai valittaa. Yritys ilmoittaa sinulle Loppukäyttäjien lukumäärän ja välityspalkkioiden määrän Yhtiön back-office-hallintajärjestelmän kautta. Sinulle myönnetään pääsy tällaiseen hallintajärjestelmään hakemuksesi hyväksymisen jälkeen.

4.4 Tarkan seurannan, raportoinnin ja provisioiden kertymisen varmistamiseksi olet vastuussa siitä, että julkaisijoiden verkkosivustoillasi mainostetut tarjoukset ja ne on muotoiltu oikein koko tämän sopimuksen voimassaoloajan.

5. KOMISSIO

5.1. Tämän Sopimuksen perusteella sinulle maksettava palkkioprosentti perustuu mainostamiisi Tarjouksiin, ja se toimitetaan sinulle Oma tili -linkin kautta, johon pääset Yrityksen back-office-hallintajärjestelmän (Komissio) kautta. Komissiota voidaan muuttaa tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti. Tarjousten ja lisensoidun materiaalin jatkuva mainonta muodostaa suostumuksesi komissiolle ja kaikkiin Yhtiön toteuttamiin muutoksiin.

5.2. Ymmärrät ja hyväksyt, että erilainen maksujärjestelmä voi päteä muihin julkaisijoihin, joille yritys jo maksaa vaihtoehtoisen maksujärjestelmän mukaisesti tai muissa erityistapauksissa, jotka Yhtiö ajoittain päättää oman harkinnan mukaan.

5.3. Vastineeksi markkinointipalveluiden tarjoamisesta tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti Yhtiö maksaa sinulle välityspalkkion kuukausittain, noin 10 päivän kuluessa kunkin kalenterikuukauden päättymisestä, elleivät osapuolet toisin sovi. sähköposti. Välityspalkkiot maksetaan suoraan sinulle valitsemasi maksutavan mukaisesti ja tilille, jonka olet määrittänyt osana hakuprosessiasi (nimetty tili). Sinun vastuullasi on varmistaa, että antamasi tiedot ovat tarkkoja ja täydellisiä, eikä Yhtiöllä ole minkäänlaista velvollisuutta tarkistaa tällaisten tietojen oikeellisuutta ja täydellisyyttä. Jos annat Yritykselle virheellisiä tai epätäydellisiä tietoja tai et ole päivittänyt tietojasi ja tämän seurauksena välityspalkkiosi maksetaan väärälle nimetylle tilille, yritys lakkaa olemasta vastuussa sinulle kaikista tällaisista provisioista. Poikkeuksena edellä olevasta, jos yritys ei pysty siirtämään provisiota sinulle, yhtiö varaa oikeuden vähentää komissiosta kohtuullinen summa, joka vastaa vaadittua tutkimusta ja lisätyötä, mukaan lukien rajoituksetta hallinnollinen taakka, joka aiheutuu antanut virheellisiä tai epätäydellisiä tietoja. Mikäli yritys ei pysty siirtämään provisiota sinulle nimetyn tilisi epätäydellisten tai virheellisten tietojen vuoksi tai jostain muusta syystä, joka ei ole Yhtiöstä riippuvainen, yhtiö varaa oikeuden pidättäytyä sellaisista provisioista ja ei enää ole velvollinen maksamaan tällaista provisiota.

5.4. Yritys pidättää oikeuden pyytää sinua toimittamaan yritykselle kirjalliset asiakirjat, jotka vahvistavat kaikki edunsaajat ja nimetyn tilisi milloin tahansa, mukaan lukien rekisteröinnin yhteydessä ja kun teet muutoksia nimettyyn tiliisi. Yhtiö ei ole velvollinen suorittamaan maksuja ennen kuin tarkastus on suoritettu sitä tyydyttävällä tavalla. Jos Yritys uskoo oman harkintansa mukaan, että et ole toimittanut sille tällaista vahvistusta, yhtiö pidättää itsellään oikeuden irtisanoa tämä Sopimus välittömästi etkä ole oikeutettu saamaan palkkioita, jotka ovat kertyneet eduksesi siihen asti tai sen jälkeen.

5.5. Yritys varaa oikeuden ryhtyä toimiin sinua vastaan, jos sinä tai käyttämäsi Tarjoukset osoittavat verkoston manipulointi- ja/tai väärinkäyttömalleja millään tavalla. Jos Yritys toteaa, että tällaista toimintaa harjoitetaan, se voi pidättää ja pitää kaikki palkkiomaksut, jotka olisi muuten maksettu sinulle tämän sopimuksen nojalla, ja irtisanoa tämän sopimuksen välittömästi.

5.6. Yhtiö pidättää täten oikeuden muuttaa provisiojärjestelmä, jonka perusteella sinulle maksetaan, on maksettu tai tullaan maksamaan.

5.7. Yhtiöllä on oikeus kuitata sinulle maksettavasta välityspalkkiosta kaikki palkkion siirtoon liittyvät kulut.

5.8. Jos sinulle jonakin kalenterikuukauden aikana maksettava palkkio on alle 500 dollaria (vähimmäismäärä), yritys ei ole velvollinen suorittamaan maksua sinulle ja se voi lykätä tämän summan maksamista ja yhdistää sen seuraavan maksun kanssa. kuukausi(a) siihen asti, kunnes kokonaispalkkio on yhtä suuri tai suurempi kuin vähimmäismäärä.

5.9. Yrityksellä on milloin tahansa oikeus tarkistaa tämän Sopimuksen mukaista toimintaasi mahdollisen vilpillisen toiminnan varalta, riippumatta siitä, onko tällainen petollinen toiminta sinun tai Loppukäyttäjän puolelta. Mikään tarkistusaika ei ylitä 90 päivää. Tämän tarkastelujakson aikana Yhtiöllä on oikeus pidättää kaikki muut sinulle maksettavat palkkiot. Mikä tahansa petollinen toiminta sinulta (tai loppukäyttäjältä) on tämän sopimuksen rikkomus, ja yritys pidättää oikeuden irtisanoa tämä sopimus välittömästi ja pidättää itsellään kaikki muut sinulle maksettavat palkkiot, eikä se ole enää velvollinen maksamaan. sellainen komissio sinulle. Yhtiö pidättää myös oikeuden kuitata tulevista sinulle maksettavista provisioista kaikki sinulle jo saamasi summat, joiden voidaan osoittaa syntyneen petollisen toiminnan seurauksena.

5.10. Tilisi on vain sinun hyödyksesi. Et saa antaa minkään kolmannen osapuolen käyttää tiliäsi, salasanaasi tai identiteettiäsi päästäkseen tai käyttämään verkkoa, ja olet täysin vastuussa kolmannen osapuolen tililläsi suorittamista toimista. Et paljasta tilisi käyttäjätunnusta tai salasanaa kenellekään ja sinun tulee tehdä kaikki toimenpiteet varmistaaksesi, että tällaisia ​​tietoja ei paljasteta kenellekään henkilölle. Sinun tulee ilmoittaa yritykselle välittömästi, jos epäilet, että kolmas osapuoli käyttää tiliäsi väärin ja/tai jollakin kolmannella osapuolella on pääsy tilisi käyttäjätunnukseen tai salasanaan. Epäselvyyksien välttämiseksi yhtiö ei ole vastuussa mistään kolmannen osapuolen tililläsi suorittamista toimista tai niistä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista.

5.11. Yritys varaa oikeuden oman harkintansa mukaan välittömästi lopettaa kaikki tai kaikki markkinointitoimenpiteet tietyillä lainkäyttöalueilla, ja sinun tulee välittömästi lopettaa markkinointi tällaisilla lainkäyttöalueilla oleville henkilöille. Yritys ei ole velvollinen maksamaan sinulle palkkioita, jotka olisi muuten maksettu sinulle tämän Sopimuksen nojalla tällaisilla lainkäyttöalueilla.

5.12 Poikkeamatta lausekkeesta 5.11, yritys varaa oikeuden oman harkintansa mukaan välittömästi lopettaa välityspalkkion maksamisen sinulle tietyltä lainkäyttöalueelta luomistasi loppukäyttäjien toimista, ja sinun tulee välittömästi lopettaa markkinointi sellaisille henkilöille.

6. IMMATERIAALIOIKEUDET

6.1. Sinulle myönnetään ei-siirrettävä, ei-yksinomainen, peruutettava lisenssi tarjota Tarjouksia Julkaisijoiden verkkosivustoille Sopimuksen voimassaoloaikana ja yksinomaan Tarjousten yhteydessä käyttää tiettyä Tarjouksiin sisältyvää sisältöä ja materiaalia (yhteisesti , Lisensoidut materiaalit), ainoastaan ​​potentiaalisten loppukäyttäjien luomiseksi.

6.2. Sinulla ei ole lupaa muuttaa, muokata tai muuttaa lisensoitua aineistoa millään tavalla.

6.3. Et saa käyttää lisensoitua materiaalia mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin loppukäyttäjien potentiaalin tuottamiseen.

6.4 Yritys tai Mainostaja pidättää kaikki immateriaalioikeudet lisensoituun aineistoon. Yritys tai Mainostaja voi peruuttaa lisensoitujen materiaalien käyttöluvan milloin tahansa ilmoittamalla sinulle kirjallisesti, minkä jälkeen sinun tulee välittömästi tuhota tai toimittaa yritykselle tai Mainostajalle kaikki hallussasi oleva materiaali. Ymmärrät, että lukuun ottamatta lisenssiä, joka voidaan myöntää sinulle tämän sopimuksen yhteydessä, et ole hankkinut etkä tule hankkimaan mitään oikeutta, etua tai omistusoikeutta lisensoituun aineistoon tämän Sopimuksen tai tässä alaisen toiminnan perusteella. Edellä mainittu lisenssi päättyy tämän sopimuksen päättyessä.

7. JULKAISIJASI VERKKOSIVUSTOJASI JA MARKKINOINTIMATERIAALIA KOSKEVAT VELVOLLISUUDET

7.1. Olet yksin vastuussa julkaisijasivustojesi teknisestä toiminnasta ja julkaisijan verkkosivustoillasi julkaistujen materiaalien tarkkuudesta ja asianmukaisuudesta.

7.2. Muut kuin Tarjousten käytön, hyväksyt, että mikään julkaisijasivustoistasi ei sisällä minkään konserniyhtiön verkkosivustojen sisältöä tai materiaalia, joka on omistusoikeutta yritykselle tai sen konserniyhtiöille, paitsi Yhtiön kanssa. etukäteen saatu kirjallinen lupa. Erityisesti sinulla ei ole lupaa rekisteröidä verkkotunnusta, joka sisältää, sisältää tai koostuu yritysten, konserniyhtiöiden tai niiden tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai mitään verkkotunnusta, joka on hämmentävästi tai olennaisesti samankaltainen näiden tavaramerkkien kanssa.

7.3. Et käytä ei-toivottuja tai roskapostiviestejä tarjousten, lisensoitujen materiaalien tai minkään konserniyhtiön omistamien tai ylläpitämien verkkosivustojen mainostamiseen.

7.4 Jos yritys saa valituksen siitä, että olet harjoittanut sovellettavien lakien vastaista käytäntöä, mukaan lukien rajoituksetta roskapostiviestien tai ei-toivottujen viestien lähettäminen (kielletyt käytännöt), hyväksyt täten, että se voi toimittaa sopimuksen tekevälle osapuolelle valittaa kaikki tiedot, joita valituksen tehnyt osapuoli voi ottaa sinuun suoraan yhteyttä, jotta voit ratkaista valituksen. Tiedot, jotka Yritys voi antaa valituksen tekijälle, voivat sisältää nimesi, sähköpostiosoitteesi, postiosoitteesi ja puhelinnumerosi. Vakuutat ja sitoudut täten lopettamaan välittömästi Kiellettyjen käytäntöjen harjoittamisen ja tekemään kaikkensa valituksen ratkaisemiseksi. Lisäksi yhtiö varaa kaikki oikeutensa tässä asiassa, mukaan lukien rajoituksetta oikeuden välittömästi irtisanoa tämä Sopimus ja osallistumisesi verkostoon ja kuitata tai laskuttaa sinulta kaikki vaatimukset, vahingot, kulut, kustannukset tai sakot Yhtiölle tai mille tahansa konserniyhtiölle tästä asiasta kärsimään. Mikään tässä mainittu tai pois jätetty ei millään tavalla rajoita tällaisia ​​oikeuksia.

7.5 Sitoudut välittömästi noudattamaan kaikkia Yrityksen tai Mainostajan antamia ohjeita ja ohjeita, jotka koskevat toimintaasi tarjousten markkinoinnissa ja edistämisessä, mukaan lukien rajoituksetta kaikki yritykseltä tai mainostajalta saadut ohjeet, jotka pyytävät sinua julkaisemaan julkaisijoiden verkkosivustoilla. tiedot uusista ominaisuuksista ja tarjouksista. Jos rikot edellä mainittua, Yritys voi irtisanoa tämän Sopimuksen ja osallistumisesi verkostoon välittömästi ja/tai pidättäytyä kaikista muutoin sinulle kuuluvista palkkioista, eikä se ole enää velvollinen maksamaan tällaisia ​​palkkioita sinulle.

7.6 Sinun on toimitettava yritykselle sellaiset tiedot (ja toimittava yhteistyössä kaikissa pyynnöissä ja tutkimuksissa), joita Yhtiö voi kohtuudella vaatia täyttääkseen kaikki tiedon ilmoittamis-, luovutus- ja muut asiaan liittyvät velvoitteet mille tahansa sääntelijälle ajoittain, ja sinun on yhteistyössä toimia kaikkien tällaisten sääntelijöiden kanssa suoraan tai yhtiön kautta, kuten Yhtiö vaatii.

7.7. Et riko minkään hakukoneiden käyttöehtoja ja sovellettavia käytäntöjä.

7.8 Jos rikot jotakin kohtia 7.1–7.8 (mukaan lukien), yhtiö voi millä tahansa tavalla ja milloin tahansa: (i) irtisanoa tämän Sopimuksen välittömästi; ja (ii) pidättävät itsellesi muutoin tämän Sopimuksen nojalla maksettavat palkkiot, eikä he ole enää velvollinen maksamaan tällaisia ​​provisioita sinulle.

8. TERM

8.1. Tämän Sopimuksen voimassaolo alkaa, kun hyväksyt tämän Sopimuksen ehdot edellä esitetyllä tavalla, ja on voimassa, kunnes jompikumpi osapuoli irtisanoo sen ehtojensa mukaisesti.

8.2. Kumpi tahansa osapuoli voi milloin tahansa irtisanoa tämän Sopimuksen välittömästi, perustellusti tai ilman syytä, ilmoittamalla toiselle osapuolelle kirjallisesti irtisanomisesta (sähköpostitse).

8.3 Jos et kirjaudu tilillesi 60 peräkkäiseen päivään, voimme irtisanoa tämän sopimuksen ilman erillistä ilmoitusta.

8.4 Tämän Sopimuksen irtisanomisen jälkeen Yritys voi pidättää sinulle muutoin maksettavan palkkion lopullisen maksun kohtuullisen ajan varmistaakseen, että oikea välityspalkkio maksetaan.

8.5 Kun tämä sopimus irtisanotaan mistä tahansa syystä, sinun tulee välittömästi lopettaa ja poistaa Web-sivustoistasi kaikki tarjoukset ja lisensoidut materiaalit sekä muut nimet, merkit, symbolit, tekijänoikeudet, logot, mallit tai muut omistusoikeudet. tai yrityksen omistamia, kehittämiä, lisensoimia tai luomia kiinteistöjä ja/tai yrityksen sinulle tarjoamia tai sen puolesta toimittamia kiinteistöjä tämän sopimuksen mukaisesti tai verkoston yhteydessä. Sen jälkeen, kun tämä sopimus on irtisanottu ja Yhtiö on maksanut sinulle kaikki välityspalkkiot, jotka erääntyvät irtisanomishetkellä, yhtiöllä ei ole velvollisuutta suorittaa sinulle muita maksuja.

8.6. Kohtien 6, 8, 10, 12, 14, 15 määräykset sekä kaikki muut tämän Sopimuksen määräykset, jotka koskevat suoritusta tai noudattamista tämän sopimuksen päättymisen tai päättymisen jälkeen, pysyvät voimassa tämän sopimuksen päättymisen tai irtisanomisen jälkeen ja jatkuvat kokonaisuudessaan voimassa siinä määritellyn ajan, tai jos määräaikaa ei ole asetettu, toistaiseksi.

9. MUOKKAUS

9.1. Yritys voi muuttaa mitä tahansa tämän sopimuksen sisältämiä ehtoja milloin tahansa oman harkintansa mukaan. Hyväksyt, että ehtojen muutosilmoituksen tai uuden sopimuksen julkaiseminen Yhtiön verkkosivuilla katsotaan riittäväksi ilmoitukseksi ja tällaiset muutokset tulevat voimaan julkaisupäivästä.

9.2. Jos et voi hyväksyä muutoksia, sinun ainoa keinosi on irtisanoa tämä sopimus ja jatkuva osallistumisesi verkostoon muutosilmoituksen tai uuden sopimuksen julkaisemisen jälkeen Yhtiön verkkosivuilla merkitsee, että hyväksyt muutoksen. Yllä mainitusta syystä sinun tulee vierailla säännöllisesti yhtiön verkkosivustolla ja tutustua tämän sopimuksen ehtoihin.

10. VASTUUN RAJOITUS

10.1. Mikään tässä lausekkeessa ei sulje pois tai rajoita kummankaan osapuolen vastuuta kuolemasta tai henkilövahingosta, joka johtuu kyseisen osapuolen törkeästä huolimattomuudesta tai petoksesta, vilpillisestä virheellisestä lausunnosta tai vilpillisestä harhaanjohtamisesta.

10.2. Yritys ei ole vastuussa (sopimuksessa, vahingonkorvausvelvollisuuden (mukaan lukien laiminlyönnissä) tai lakisääteisen velvollisuuden rikkomisesta tai millään muulla tavalla) todellisesta tai odotetusta välillisestä, erityisestä tai välillisestä menetyksestä tai vahingosta;
mahdollisuuden menetys tai odotettujen säästöjen menetys;
sopimusten, liiketoiminnan, voittojen tai tulojen menetys;
liikearvon tai maineen menetys; tai
tietojen menetys.

10.3. Yhtiön kokonaisvastuu sinulle aiheutuneista menetyksistä tai vahingoista, jotka johtuvat tästä sopimuksesta tai sen yhteydessä, joko sopimuksesta, vahingonkorvausoikeudesta (mukaan lukien huolimattomuudesta) tai lakisääteisen velvollisuuden rikkomisesta tai muulla tavalla, ei ylitä Tämän sopimuksen perusteella sinulle maksetun tai maksettavan palkkion kokonaismäärä kuuden (6) kuukauden aikana, jotka edeltävät vaatimuksen perusteena olevia olosuhteita.

10.4 Ymmärrät ja hyväksyt, että tähän lausekkeeseen 10 sisältyvät rajoitukset ovat olosuhteisiin nähden kohtuullisia ja että olet ottanut asian suhteen riippumattoman oikeudellisen neuvon.

11. OSAPUOLTEN SUHTEET

Sinä ja Yritys olette itsenäisiä alihankkijoita, eikä mikään tässä sopimuksessa luo kumppanuutta, yhteisyritystä, edustajaa, franchising-sopimusta, myyntiedustajaa tai työsuhdetta osapuolten välille.

12. VASTUUVAPAUSLAUSEKKEET

YHTIÖ MYÖNTÄ MITÄÄN NIMENOMAISTA TAI OLUETTUA TAKUITA TAI ESITYSTÄ VERKKOSTA KOSKEVAT KOSKEVAT TAKUUT (SISÄLTÄ RAJOITUKSET TAKUUT SOVELTUVUUDESTA, MYYNTIKELPOISUUDESTA, RIKKOMUKSESTA TAI MITÄÄN EPÄSUORATTEISTA VAROJEMME TAI KAUPPA KÄYTTÖ). LISÄKSI YHTIÖ EI VAKUUTTA, ETTÄ TARJOUSTEN TAI VERKOSTON TOIMINTA ON KESKEYTYMÄTÖNTÄ TAI VIRHEETTÖMÄTÖNTÄ EIKÄ OLE VASTUUSSA KESKEISTYMISTEN TAI VIRHEIDEN SEURAUKSISTA.

13. EDUSTUKSET JA TAKUUT

Täten edustat ja takaat yritykselle, että:

olet hyväksynyt tämän sopimuksen ehdot, mikä luo sinulle laillisia, päteviä ja sitovia velvoitteita, jotka ovat täytäntöönpanokelpoisia sinua vastaan ​​niiden ehtojen mukaisesti;
kaikki hakemuksessasi antamasi tiedot ovat oikeita ja tarkkoja;
tämän sopimuksen solmiminen ja sen mukaisten velvoitteiden täyttäminen ei ole ristiriidassa minkään sellaisen sopimuksen määräysten kanssa, jonka osapuoli olet, tai riko sovellettavia lakeja;
sinulla on ja tulee olemaan koko tämän Sopimuksen voimassaoloajan kaikki hyväksynnät, luvat ja lisenssit (jotka sisältävät, mutta eivät rajoitu, kaikki hyväksynnät, luvat ja lisenssit, jotka tarvitaan kaikilta soveltuvilta sääntelijöiltä), jotka tarvitaan tämän sopimuksen tekemiseen, verkostoon osallistumiseen tai vastaanottaa tämän sopimuksen mukaista maksua;
jos olet yksityishenkilö eikä oikeushenkilö, olet vähintään 18-vuotias aikuinen; ja
olet arvioinut tämän sopimuksen mukaisiin toimintoihisi ja velvoitteihisi liittyvät lait ja olet itsenäisesti päätellyt, että voit tehdä tämän sopimuksen ja täyttää sen mukaiset velvollisuutesi rikkomatta sovellettavia lakeja. Sinun tulee noudattaa sovellettavia tietosuojalakeja, ja siltä osin kuin keräät ja/tai jaat henkilötietoja (kuten tämä termi on määritelty tietosuojalaeissa) Yrityksen kanssa, hyväksyt tämän liitteenä olevat tietojenkäsittelyehdot. A ja sisällytetään tähän viitteenä.

14. LUOTTAMUKSELLISUUS

14.1. Yritys voi paljastaa sinulle luottamuksellisia tietoja, koska osallistut julkaisijana verkostoon.

14.2. Et saa paljastaa mitään luottamuksellisia tietoja kenellekään muulle henkilölle. Huolimatta edellä mainitusta, voit paljastaa Luottamuksellisia tietoja siinä laajuudessa, kun: (i) laki vaatii; tai (ii) tieto on tullut julkisuuteen ilman sinun syytäsi.

14.3. Et saa tehdä julkisia ilmoituksia mistään tämän sopimuksen osa-alueesta tai suhteestasi Yhtiöön ilman Yhtiön etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

15. VAHINGONKORVAUS

15.1. Sitoudut täten korvaamaan, puolustamaan ja pitämään vaarattomina Yhtiön, sen osakkeenomistajien, toimihenkilöiden, johtajien, työntekijöiden, agenttien, konserniyhtiöiden, seuraajien ja luovuttajien (Vapautetut osapuolet) kaikilta vaateilta ja kaikilta suorilta, epäsuorilta tai seurauksilta. vastuut (mukaan lukien voittojen menetys, liiketoiminnan menetys, liikearvon ehtyminen ja vastaavat tappiot), kulut, menettelyt, vahingot ja kulut (mukaan lukien oikeudelliset ja muut ammatilliset palkkiot ja kulut), jotka on tuomittu jollekin korvauksen saaneelle osapuolelle tai jotka ovat aiheutuneet tai jotka ovat maksaneet , tämän sopimuksen sisältämien velvollisuuksien, takuiden ja esitysten rikkomisen seurauksena tai sen yhteydessä.

15.2. Tämän lausekkeen 15 määräykset pysyvät voimassa tämän Sopimuksen päättymisen jälkeen riippumatta siitä, miten se syntyy.

16. KOKO SOPIMUS

16.1. Tämän Sopimuksen ja hakemuksesi määräykset muodostavat osapuolten välisen koko sopimuksen tämän Sopimuksen aiheen suhteen, eivätkä minkään osapuolen antamaa lausuntoa tai kannustinta kyseiseen aiheeseen liittyen, joka ei sisälly tähän Sopimukseen, tai Hakemus on pätevä tai osapuolia sitova.

16.2. Tämän lausekkeen 15 määräykset pysyvät voimassa tämän Sopimuksen päättymisen jälkeen riippumatta siitä, miten se syntyy.

17. RIIPPUMATON TUTKINTA

Ymmärrät, että olet lukenut tämän Sopimuksen, sinulla on ollut tilaisuus neuvotella omien lainopillisten neuvonantajien kanssa, jos olet niin halunnut, ja hyväksyväsi kaikki sen ehdot. Olet arvioinut itsenäisesti verkostoon osallistumisen toivottavuuden, etkä luota mihinkään muuhun kuin tässä sopimuksessa esitettyyn vakuutukseen, takuuseen tai lausuntoon.

18. MUUT

18.1. tähän Sopimukseen ja kaikkiin siihen liittyviin asioihin sovelletaan Englannin lakeja ja niitä tulkitaan niiden mukaisesti. Englannin tuomioistuimilla on yksinomainen toimivalta kaikissa riita-asioissa, jotka johtuvat tästä sopimuksesta ja siinä tarkoitetuista liiketoimista tai liittyvät siihen.

18.2. Poikkeamatta tämän Sopimuksen ja/tai lain mukaisista Yrityksen oikeuksista, Yritys voi kuitata minkä tahansa summan, jonka olet sille velkaa tämän Sopimuksen ja/tai lain nojalla mistä tahansa summasta, jonka sinulla on oikeus saada Yhtiöltä , mistä tahansa lähteestä.

18.3. Et saa siirtää tätä Sopimusta lain nojalla tai muuten ilman Yrityksen nimenomaista kirjallista lupaa. Tämän rajoituksen mukaisesti tämä Sopimus sitoo osapuolia ja heidän seuraajiaan ja luovuttajiaan ja on täytäntöönpanokelpoinen niitä vastaan. Et saa tehdä alihankintana tai tehdä järjestelyjä, joiden mukaan toisen henkilön on täytettävä jokin tai kaikki tämän sopimuksen mukaiset velvollisuutesi.

18.4. Yrityksen laiminlyönti panemaan tiukasti täytäntöön minkä tahansa tämän sopimuksen määräyksen, ei tarkoita, että se luopuu oikeudesta myöhemmin panna täytäntöön kyseinen määräys tai jokin muu tämän sopimuksen määräys.

18.5. Yritys varaa oikeuden siirtää, luovuttaa, alilisensoida tai panttaa tämän Sopimuksen kokonaan tai osittain ilman suostumustasi: (i) mille tahansa konserniyhtiölle tai (ii) mille tahansa yhteisölle sulautumisen tai myynnin yhteydessä. omaisuutta tai muuta vastaavaa yritystapahtumaa, jossa Yritys voi olla osallisena. Yritys ilmoittaa sinulle kaikista sellaisista siirroista, luovutuksista, alilisensseistä tai panttauksista julkaisemalla tämän sopimuksen uuden version yhtiön verkkosivuilla.

18.6. Mitä tahansa tämän Sopimuksen lauseketta, määräystä tai osaa, jonka toimivaltainen tuomioistuin on nimenomaisesti todennut pätemättömäksi, mitättömäksi, laittomaksi tai muutoin täytäntöönpanokelvottomaksi, muutetaan siinä määrin kuin se on pätevä, laillinen ja täytäntöönpanokelpoinen, tai poistetaan, jos tällainen muutos ei ole mahdollista. ja tällainen muutos tai poistaminen ei vaikuta tämän sopimuksen muiden ehtojen täytäntöönpanokelpoisuuteen.

18.7. Tässä Sopimuksessa, ellei asiayhteys toisin edellytä, yksikön tuovat sanat sisältävät monikon ja päinvastoin, ja maskuliinista sukupuolta tuovat sanat sisältävät feminiinin ja neutraalin ja päinvastoin.

18.8. Mitä tahansa termien tuomaa ilmaisua, mukaan lukien, sisältävät tai mikä tahansa vastaava ilmaisu, on pidettävä havainnollistavina, eivätkä ne rajoita näitä termejä edeltävien sanojen merkitystä.

19. SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ


Tätä sopimusta säännellään, tulkitaan ja pannaan täytäntöön Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan lakien mukaisesti ottamatta huomioon sen lainvalintasääntöjä.

LIITE A TIETOJEN KÄSITTELYEHDOT

Julkaisija ja Yritys hyväksyvät nämä tietosuojaehdot (DPA). Julkaisija ja yritys tekevät tämän tietosuojalausekkeen ja täydentävät sopimusta.

1. Esittely

1.1. Tämä tietosuojailmoitus kuvastaa osapuolen sopimusta henkilötietojen käsittelystä tietosuojalakien mukaisesti.1.2. Tämän tietosuojalain kaikki epäselvyydet on ratkaistava, jotta osapuolet voivat noudattaa kaikkia tietosuojalakeja.1.3. Siinä tapauksessa ja siltä osin kuin tietosuojalaissa asetetaan osapuolille tiukempia velvoitteita kuin tämän tietosuojalain mukaisesti, tietosuojalakeja sovelletaan

2. Määritelmät ja tulkinta

2.1. Tässä DPA:ssa:

Tietosuoja tarkoittaa rekisteröityä, johon henkilötiedot liittyvät.
Henkilötiedot tarkoittaa mitä tahansa henkilötietoja, joita osapuoli käsittelee Sopimuksen mukaisesti palvelujen tarjoamisen tai käytön (soveltuvin osin) yhteydessä.
Turvallisuusongelma tarkoittaa henkilötietojen vahingossa tapahtuvaa tai laitonta tuhoamista, katoamista, muuttamista, luvatonta luovuttamista tai pääsyä niihin. Epäselvyyksien välttämiseksi mikä tahansa Henkilötietojen rikkominen sisältää turvallisuustapahtuman.
Termit rekisterinpitäjä, käsittely ja prosessori tässä käytetyt merkitykset ovat GDPR:ssä annetut.
Kaikki viittaukset oikeudellisiin puitteisiin, säädöksiin tai muuhun lainsäädäntöön viittaavat niihin ajoittain muutettuina tai uudelleen voimaan tulleina.

3. Tämän tietosuojalain soveltaminen

3.1. Tätä tietosuojasopimusta sovelletaan vain siltä osin kuin kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:

3.1.1. Yritys käsittelee Henkilötietoja, jotka Julkaisija on asettanut saataville Sopimuksen yhteydessä.

3.2. Tätä tietosuojasopimusta sovelletaan vain palveluihin, joista osapuolet ovat sopineet Sopimuksessa, joka sisältää DPA:n viitteenä.

3.2.1. Henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan tietosuojalakia.

4. Roolit ja käsittelyn rajoitukset

4.1 Riippumattomat ohjaimet. Jokainen osapuoli on itsenäinen henkilötietojen rekisterinpitäjä tietosuojalakien mukaisesti;
määrittää yksilöllisesti henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot; ja
noudattaa siihen tietosuojalakien mukaisia ​​velvoitteitaan henkilötietojen käsittelyn osalta.

4.2. Käsittelyn rajoitukset. Kohta 4.1 (Riippumattomat rekisterinpitäjät) ei vaikuta mihinkään rajoituksiin, jotka koskevat kummankaan osapuolen oikeuksia käyttää tai muuten käsitellä henkilötietoja sopimuksen mukaisesti.

4.3. Henkilötietojen jakaminen. Täyttäessään Sopimuksen mukaisia ​​velvoitteitaan osapuoli voi luovuttaa henkilötietoja toiselle osapuolelle. Kumpikin osapuoli käsittelee henkilötietoja vain (i) Sopimuksessa määriteltyihin tarkoituksiin tai (ii) osapuolten välillä kirjallisesti sopimaan muuhun tarkoitukseen, edellyttäen että käsittely on tiukasti (iii) tietosuojalakien, (ii) asiaankuuluvan tietosuojan mukaista. Vaatimukset ja (iii) tämän sopimuksen mukaiset velvoitteensa (Sallitut tarkoitukset). Kumpikaan osapuoli ei jaa henkilötietoja toisen osapuolen kanssa (i) joka sisältää arkaluonteisia tietoja; tai (ii) joka sisältää alle 16-vuotiaisiin lapsiin liittyviä henkilötietoja.

4.4 Lailliset perusteet ja avoimuus. Kukin osapuoli ylläpitää mobiilisovelluksissaan ja verkkosivustoillaan julkisesti saatavilla olevaa tietosuojakäytäntöä, joka on saatavilla näkyvän linkin kautta, joka täyttää tietosuojalakien avoimuusvaatimukset. Kumpikin osapuoli takaa ja vakuuttaa, että se on tarjonnut rekisteröidyille asianmukaisen avoimuuden koskien tietojen keräämistä ja käyttöä sekä kaikkia vaadittuja ilmoituksia ja hankkinut kaikki tarvittavat suostumukset tai luvat. Täten selvennetään, että Julkaisija on henkilötietojen alkuperäinen rekisterinpitäjä. Kun julkaisija luottaa henkilötietojen käsittelyn oikeusperustana suostumukseen, sen on varmistettava, että se saa rekisteröidyiltä asianmukaisen suostumuksen tietosuojalain mukaisesti, jotta se itse ja toinen osapuoli voivat käsitellä henkilötietoja määritetyllä tavalla. täällä. Edellä oleva ei poikkea Yhtiön tietosuojalakien mukaisista velvollisuuksista (kuten velvollisuudesta antaa rekisteröidylle tietoja henkilötietojen käsittelyn yhteydessä). Molemmat osapuolet toimivat vilpittömässä yhteistyössä tietojen luovutusvaatimusten tunnistamiseksi ja kumpikin osapuoli sallii täten toisen osapuolen tunnistaa sen toisen osapuolen tietosuojaselosteessa sekä antaa linkin toisen osapuolen tietosuojakäytäntöön tietosuojaselosteessa.

4.5. Rekisteröidyn oikeudet. On sovittu, että jos jompikumpi osapuoli vastaanottaa rekisteröidyltä pyynnön koskien kyseisen osapuolen hallitsemia henkilötietoja, tämä osapuoli on vastuussa pyynnön toteuttamisesta tietosuojalakien mukaisesti.

5. Henkilötietojen siirrot

5.1. Henkilötietojen siirrot Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Kumpikin osapuoli voi siirtää henkilötietoja Euroopan talousalueen ulkopuolelle, jos se noudattaa tietosuojalakien henkilötietojen siirtoa kolmansiin maihin koskevia säännöksiä (esimerkiksi käyttömallilausekkeiden kautta tai henkilötietojen siirtämiseen mahdollisesti hyväksytyille lainkäyttöalueille Euroopan komissiolla on riittävä oikeudellinen suoja tiedoille.

6. Henkilötietojen suoja.

Osapuolet tarjoavat henkilötiedoille suojan, joka on vähintään tietosuojalakien edellyttämää tasoa vastaava. Molemmat osapuolet toteuttavat asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi. Mikäli osapuoli joutuu vahvistetulle tietoturvaloukkaukselle, kummankin osapuolen tulee ilmoittaa asiasta toiselle osapuolelle ilman aiheetonta viivytystä ja osapuolten tulee tehdä yhteistyötä hyvässä uskossa sopiakseen ja ryhtyäkseen toimiin turvavälikohtauksen vaikutusten lieventämiseksi tai korjaamiseksi. .