Buddion a Nodweddion

Dyma ychydig o resymau pam mae miloedd o gysylltiadau benthyciadau o gwmpas
mae'r byd yn ein dewis ni fel eu prif raglen gysylltiedig â benthyciadau.

Cyfraddau Comisiwn hyd at 90%

Rydyn ni'n talu comisiwn o 90% i bob cyhoeddwr - waeth pa mor fawr neu fach.

Taliadau hyd at $350 am bob tennyn a dderbynnir

Rydym yn darparu'r prisiau plwm sy'n talu uchaf yn UDA - hyd at $350 y cais.

Taliadau lleol a rhyngwladol wythnosol

Rydym yn talu pob aelod cyswllt gyda balans dros $500 yr wythnos, trwy weiren banc neu PayPal.

Ychwanegir cynigion benthyciad newydd yn fisol

Rydym yn gweithio'n gyson i wella eich cyfraddau trosi a chadw cwsmeriaid.

Ffurflenni iFrame hawdd eu gosod ar gyfer ceisiadau am fenthyciad

Rydym yn darparu amrywiaeth o ffurflenni ymatebol JS di-dor sy'n cymryd eiliadau i'w sefydlu.

API dewisol i integreiddio mwy na 60 o fenthycwyr i'ch panel

Rydym yn eich integreiddio â benthycwyr blaenllaw UDA ac yn darparu cefnogaeth heb ei hail.

Cynhyrchu Traffig Mewn Lluosog GEOs

Rydym yn gweithio gyda benthyciadau cysylltiedig o bob rhan o'r byd ac yn derbyn traffig i mewn
rhestrir pob gwlad isod.

Sut i Cofrestru?

Mae dod yn gysylltiad benthyciad gyda Lead Stack yn hawdd. Dilynwch y camau syml
isod a byddwch yn ennill comisiwn mewn dim o amser.

1

Cofrestrwch i fyny

Dywedwch wrthym amdanoch chi, eich busnes a'ch ffynonellau traffig.

2

Cael Ymateb

Bydd rheolwr cyfrif yn ymateb o fewn 24 awr.

3

Gosod y Cyfrif

Unwaith y caiff ei gymeradwyo, caiff eich cyfrif ei sefydlu a chaiff ein cynigion eu hanfon atoch.

4

Mwynhewch!

Dechreuwch hyrwyddo ein cynigion ac ennill mwy o gomisiwn.

Ymunwch â Lead Stack Media ar unwaith
a chyfod dy elw.
Dechrau arni

Dulliau Talu Cyfleus

Mae ennill gyda Lead Stack Media yn hawdd ac yn ddibynadwy. Mae gennym enw da heb ei herio am dalu ein cysylltiedig ar amser, bob tro. Mae ein dulliau talu yn hyblyg ac yn gyfleus, gydag opsiynau fel PayPal, Trosglwyddo Wire, ac atebion poblogaidd eraill. Gyda throthwy talu lleiafswm o $500, gallwch yn hawdd dderbyn eich refeniw ar gyfer traffig a gynhyrchir.

Llwyfan Ar Draws Cymharu

Daeth Lead Stack Media i'r amlwg fel y rhaglen gyswllt orau diolch i fuddion sy'n newid y gêm. Rydym yn cynnig gwasanaethau o'r radd flaenaf ac yn gyflym wedi dod yn arweinwyr cydnabyddedig ym maes hysbysebu ar-lein. Mae ein platfform yn llawn o nodweddion sy'n ein gosod ar wahân i'r gystadleuaeth, megis:

 • Prisiau Arweiniol Uchaf

  Mae ein cyfradd trosi yn gyson uwch na chyfartaledd y diwydiant ac yn ennill hyd at $350 y plwm i chi.

 • Llwyfan Uwch

  Offer olrhain ac adrodd uwch sy'n rhoi mewnwelediad amser real i chi ar eich perfformiad ac yn eich helpu i wneud y gorau o'ch ymgyrchoedd i gael yr enillion mwyaf posibl.

 • Cynhyrchion Benthyciad Lluosog

  Mae ystod eang o gynhyrchion benthyciad yn darparu ar gyfer cynulleidfa amrywiol, o fenthyciadau diwrnod cyflog i fenthyciadau personol, am gyfle uwch i gael mwy o arweiniad a chynyddu eich refeniw.

 • Rhaglen Atgyfeirio Serol

  Cyfeiriwch gysylltiadau newydd i'n platfform i ennill canran o'u refeniw. Mae'n sefyllfa lle mae pawb ar eu hennill.

 • Taliadau Aml

  Dewiswch o wahanol opsiynau talu i dderbyn eich enillion yn gyflym ac yn ddiogel, gan gynnwys PayPal, Wire Transfer, a mwy.